De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Patiënttevredenheid op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis Rivierenland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Patiënttevredenheid op de spoedeisende hulp in het ziekenhuis Rivierenland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksverslag staat de volgende vraagstelling centraal: hoe is de patiënttevreden-heid binnen de spoedeisende hulp in het ziekenhuis Rivierenland met betrekking tot wachttij-den, communicatie, voorlichting en verpleegkundige behandeling? De studiepopulatie be-staat uit patiënten die de spoedeisende hulp tussen 19-11-2012 en 09-12-2012 bezochten. Het onderzoek vond drie weken lang 24 uur per dag plaats. Patiënten die onder de 18 wa-ren, niet aanspreekbaar waren, geen Nederlands begrepen of cognitieve stoornissen hadden zijn niet meegenomen tijdens het onderzoek.
Door middel van een kwantitatief onderzoek is de patiënttevredenheid op de spoedeisende hulp (SEH) onderzocht. Dit is onderzocht door middel van een schriftelijke enquête. Deze schriftelijke enquête hebben de studentenonderzoekers zelf opgesteld aan de hand van lite-ratuur. Voor het uitdelen van de enquête is er een pilotenquête afgenomen om de validiteit van de enquête te verhogen. Daarna is de enquête gedurende drie weken uitgedeeld aan de bezoekers op de SEH. Niet alle bezoekers zijn benaderd door onbekende redenen. De en-quête is onder 292 bezoekers verspreid, dit is 37% (292/787) van alle bezoekers die de SEH gedurende het onderzoek hebben bezocht die aan de inclusiecriteria voldeden. Er werd aan de voorwaarde van responsverhoging voldaan en hiermee werd getracht naar een zo groot mogelijk respons. De juistheid van de conclusies werd hiermee verhoogd. Er zijn uiteindelijk 71 enquêtes geretourneerd. Dit is een respons van 24% (71/292). Dit respons wordt door de onderzoekers als voldoende gezien. De resultaten geven een goed beeld van de werkelijk-heid omdat de respondenten eenduidig antwoorden. De gegevens zijn daarna apart ver-werkt. Hierna controleerde de studentenonderzoekers 10% (7/71) van elkaar. Hiermee werd de geloofwaardigheid van de resultaten en de betrouwbaarheid van analyseren verhoogd.
Uit de onderzoeksresultaten kan geconcludeerd worden dat de bezoekers tevreden zijn over de SEH, zij geven de SEH gemiddeld een acht. Het meest tevreden zijn de bezoekers over de uitleg die de arts geeft over het gezondheidsprobleem en de behandeling. Daarnaast zijn zij tevreden over de luistervaardigheden van de verpleegkundigen en de helderheid van alle informatie die verstrekt werd tijdens het verblijf. Daarnaast waren zij het meest tevreden over de verpleegkundige die serieus was en over de behandeling op de SEH. Bezoekers waren het meest ontevreden over de voorlichting rondom de kleurcode, de gehele wachttijd, de pijnbehandeling en de onduidelijkheid over met wie zij contact moesten opnemen bij vragen of ongerustheid na ontslag.
Aan de hand van de conclusies zijn er enkele aanbevelingen gedaan. Een verdiepend on-derzoek naar het verloop van triage op de SEH, betere voorlichting rondom de (verwachte) wachttijd en kleurcode. Betere voorlichting omtrent het verblijf op de SEH door de balieme-dewerker. Daarnaast wordt aanbevolen dat er een digitale checklist ontwikkeld wordt zodat er betere voorlichting omtrent ontslag aspecten gegeven kan worden door de verpleegkundi-ge. Het wordt aanbevolen dat pijn beter gesignaleerd, geregistreerd en behandeld wordt vol-gens de richtlijnen die het ziekenhuis hanteert. Tevens dient de privacy van bezoekers ge-waarborgd te worden binnen de behandelkamers. Daarnaast zijn er enkele aanbevelingen die meegenomen kunnen worden tijdens de toekomstige verbouwing van de SEH. Zoals het plaatsen van een toilet die makkelijk toegankelijk is vanuit de wachtkamer, het bouwen van meer één persoonskamers en de ontvangstbalie niet direct in de wachtkamer plaatsen i.v.m. privacy.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerZiekenhuis Rivierenland
Datum2017-01-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk