De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Aandacht voor stress

Een kwalitatief onderzoek naar de effecten van een op mindfulness gebaseerde muziektherapeutische training ten aanzien van stressreductie bij volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Aandacht voor stress

Een kwalitatief onderzoek naar de effecten van een op mindfulness gebaseerde muziektherapeutische training ten aanzien van stressreductie bij volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In het kader van het afstudeeronderdeel Onderzoek en Innovatie binnen de studie muziektherapie hebben wij een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot stressreductie bij volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid binnen de LVR-kliniek Bedburg-Hau. De motivatie kwam voort uit onze ervaringen uit de stageperiode van het derde studiejaar. We merkten dat muziektherapie vaak een waardevolle toevoeging kan zijn binnen de behandeling van deze doelgroep. Ondanks onze eigen ervaring was bij ons de indruk gewekt dat het algemene beeld van muziektherapie als behandelvorm bij deze doelgroep niet vanzelfsprekend is en soms als contra-indicatie wordt gesteld.`

Het gegeven dat stress een belangrijke oorzaak kan zijn van het ontstaan van psychosen was bij ons alle drie bekend. Vanuit dit gegeven hebben wij de volgende hypothesen opgesteld:

1. Wanneer stress afneemt bij deze doelgroep, komen psychotische episodes minder frequent voor.

2. Wanneer vaardigheden aangeleerd worden om stressoren te herkennen en de omgang ermee te bevorderen, ontstaat ruimte voor het reduceren van stress.

3. Wanneer stress is gereduceerd bij mensen met een psychotische kwetsbaarheid, is er minder sederende medicatie nodig.

Deze hypothesen zijn gebaseerd op een module welke is ontwikkeld in het kader van de minor ‘Vaktherapeut in de GGZ’ binnen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
Wij hebben de training uit deze module als uitgangspunt genomen voor ons onderzoek. Omdat de module oorspronkelijk ontwikkeld is voor patiënten met een psychotische kwetsbaarheid en verslavingsproblematiek, hebben wij de module aangepast aan de doelgroep waar wij ons op wilden richten: volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid. Muziektherapie is, mede door de relatie tussen muziek en emoties, een zeer bruikbaar hulpmiddel om tot mindfulness te komen. Binnen dit kader kan geoefend worden met het waarnemen van gedachten, gevoelens en lichaamssensaties.

Ons kwalitatieve onderzoek naar de effecten van de op mindfulness gebaseerde muziektherapeutische stressmanagement training hebben we uitgevoerd met patiënten van verschillende afdelingen binnen de LVR-kliniek Bedburg-Hau. De voor- en nameting bestaat uit de TICS-vragenlijst en de MAAS vragenlijst. De TICS-vragenlijst is gericht op het meten van het stressniveau van de patiënt en de MAAS-vragenlijst richt zich op de mate van mindfulness bij de patiënt. Daarnaast hebben de patiënten per sessie een spanningstest en de SSCS-vragenlijst (algemene stress-meting) ingevuld. Bij het invullen van de spanningstest hebben de patiënten aantekeningen gemaakt over de waarnemingen welke tijdens de oefeningen naar voren kwamen. We hebben deze data aangevuld door participerende observatie, waarbij observaties over verschillende gebieden zijn gerapporteerd. Ook zijn er observatielijsten voor de verpleging ontwikkeld, welke we buiten beschouwing gelaten hebben in verband met geringe- en onbetrouwbare data.
Uit de metingen is op te maken dat de resultaten van de training tot op zekere hoogte onze hypothesen bevestigen. Voornamelijk patiënten welke in de eindfase van de behandeling zitten hebben baat bij deze module. Bij andere patiënten is minder- of geen stressreductie waargenomen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2013-09-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk