De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De MMSR-Training

Een actiegricht onderzoek rondom de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van de muziek & mindfulness studiestressreducatie training voor hbo studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De MMSR-Training

Een actiegricht onderzoek rondom de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van de muziek & mindfulness studiestressreducatie training voor hbo studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het voorliggende onderzoek betreft een actieonderzoek naar de mogelijkheden om door middel van een muziek en mindfulness gebaseerd aanbod de studiestress onder voltijd studenten van de opleiding Creatieve Therapie (CTO) op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen te reduceren.
Stress is een steeds belangrijk wordende factor in onze huidige samenleving die invloed uitoefent op het welbevinden van individuen op het werk, binnen de gezinsituatie, in de vrije tijd en ook tijdens het studeren. Bovendien kan stress leiden tot het ontstaan van ziektes.
Vanuit deze veronderstelling en vanuit de eigen ervaringen van de onderzoekers tijdens de studie, werd een actiegericht onderzoek uitgevoerd om enerzijds de situatie rondom studiestress bij CTO in kaart te brengen en anderzijds vanuit een gelijkwaardige samenwerking met de betrokken studenten een positieve verandering te realiseren.
Tevens beoogden de onderzoekers de ontwikkeling van een innovatief trainingsproduct dat een combinatie van muziektherapeutische en mindfulness elementen bevat. Hiermee werd geprobeerd een bijdrage te leveren aan de verbreding van het muziektherapeutische werkveld.
Om dit te bereiken werden in het onderzoek een behoefteoriëntatie uitgevoerd, een ontwikkelings- en evaluatiefase doorlopen en werd er gekeken naar de mogelijkheden voor het implementeren van het ontwikkelde product. Hierbij werden zowel kwalitatieve (o.a. interviews) als kwantitatieve (o.a. psychologische testen) onderzoeksinstrumenten gebruikt. De data werd tijdens de uitvoering van het onderzoek rechtstreeks uit de praktijk verzameld en/of rechtstreeks getoetst in de praktijk.
De analyse van deze data toonde een relevante behoefte aan een studiestressreducerend aanbod. Verder leverde het onderzoek de muziek en mindfulness studiestressreductie training (MMSR-training) op, die in de praktijk door de uitvoering van de training geëvalueerd werd. Uit de resultaten van deze evaluatie bleek de MMSR-training studiestress te verminderen en tevens mindfulness vaardigheden te vergroten bij de deelnemers van de training. Tevens kon door de opgedane kennis uit de praktijk, aanknopingspunten gevonden worden om de training door te ontwikkelen. Tot slot werden er door de onderzoekers vier verschillende manieren gevonden om de training te implementeren voor de opleiding CTO.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2013-08-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk