De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Talentherkenning in het bewegingsonderwijs; Wat zeggen geboortemaand en rijping bij het vaststellen van een potentieel sporttalent in de les Sport en Bewegen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Talentherkenning in het bewegingsonderwijs; Wat zeggen geboortemaand en rijping bij het vaststellen van een potentieel sporttalent in de les Sport en Bewegen?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van deze studie is het in kaart brengen of de geboortemaand en de fysieke rijping van een kind invloed heeft bij het vaststellen van een potentieel sporttalent onder schoolgaande jeugd binnen het voorgezet onderwijs. Het meten van de fysieke rijping van de deelnemers kan gebruikt worden om een antwoord te geven op de vraag of een kind een vroege, gemiddelde of late fysieke rijping heeft ten opzichte van de kalenderleeftijd.
De geboortemaand van het kind wordt ook in kaart gebracht. Zouden deze factoren invloed hebben op het ontdekken van een potentieel sporttalent voor het vak Lichamelijke Opvoeding?
De deelnemers voor dit onderzoek zijn 171 leerlingen, waarvan 97 meisjes en 74 jongens.
Zij zijn onderverdeeld in twee groepen, namelijk “talenten” en “niet-talenten”.
In de onderzoekspopulatie bevinden zich 87 potentiële sporttalenten en 84 niet sporttalenten.
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er geen verband tussen geboortemaand en het zijn van een potentieel sporttalent.
Wel blijkt dat de meeste potentiële sporttalenten in de maanden januari, februari, juni en november geboren zijn. Dit komt grotendeels overeen met eerder gedane onderzoeken.
Als potentieel sporttalent wordt gekoppeld aan fysieke rijping wordt er geconcludeerd dat er een verband bestaat. Vroeg, gemiddeld en laat zijn drie rijpingsfases.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingLeraar Lichamelijke Opvoeding (ALO)
AfdelingAcademie Sport en Bewegen
Datum2010-01-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk