De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Energieverbruik en de geluidsemissie van een hybride truck

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Energieverbruik en de geluidsemissie van een hybride truck

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van de Nederlandse Onderneming Voor Energie en Milieu (de Novem) is door de HTS Autotechniek een onderzoek uitgevoerd naar het energieverbruik en de geluidsemissie van een hybride truck. Deze truck is eigendom van de firma Gebr. Veldhuizen en wordt gebruikt voor het transport van de dagproductie van de firma Lawson, Mardon & Boxal. Dit transport vindt plaats over het traject van de locatie waar de productie plaatsvindt (Rozenstraat, Veenendaal) naar de locatie van de overslagruimte (Arsenaal, Veenendaal).
Dit onderzoek is uitgevoerd om op het aspect geluidsemissie, een vergelijking te kunnen maken met de elektrische truck, welke in 1998 vervangen is door de hybride truck.
Het doel van dit onderzoek is het vastleggen van het energieverbruik en de geluidsproductie van de MAN/Spijkstaal Hybride truck, onder gebruiksomstandigheden.
Het totale energieverbruik van de hybride truck wordt bepaald door twee systemen, te weten de:
1. Dieselaandrijving en
2. Elektrische aandrijving.
Daarnaast is de wijze van gebruik en de inzet van het voertuig van significante invloed op het energieverbruik. Als laatste invloedsfactor kunnen de weersomstandigheden genoemd worden.
De conclusies ten aanzien van het onderzoek zijn te verdelen in twee aandachtsgebieden: energieverbruik en geluidsemissie.
Energieverbruik:
Het energieverbruik van de hybride truck onder gebruiksomstandigheden, wordt feitelijk bepaald door het gebruik van de truck; er is een duidelijke invloed waarneembaar van de bestuurder op beide type aandrijflijnen. Tevens is er een waarneembare invloed van de omgevingstemperatuur op het energieverbruik van de elektrische aandrijflijn.
Geluidsemissie:
De belangrijkste conclusie die uit dit onderzoek naar voren gekomen is, is dat de geluidsemissie van de hybride truck, rijdend met behulp van de elektrische aandrijflijn geen significante verbetering is ten opzichte van de voorgaande elektrische truck.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
InstituutInstituut Automotive
Datum2001-12-08
TypeWorkingpaper
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk