De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

SamenScholen: een dagbesteding op de HAN: de (on)mogelijkheden voor een dagprogramma

Rechten: Alle rechten voorbehouden

SamenScholen: een dagbesteding op de HAN: de (on)mogelijkheden voor een dagprogramma

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Projectgroep „SamenScholen‟ bestaat uit vijf vierdejaars studenten van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Gedurende vier maanden is de projectgroep bezig geweest met het ontwikkelen van een dagprogramma voor een dagbesteding op de HAN voor mensen met een licht tot matig verstandelijke beperking. Het project is ontstaan door een samenwerking tussen Dichterbij en de HAN.
Het dagprogramma dat de projectgroep gemaakt heeft, maakt onderdeel uit van een groter project; het project SamenScholen. Dit project bestaat uit alle activiteiten die ondernomen moeten worden om het mogelijk te maken een dagbesteding, voor mensen met een licht- tot matig verstandelijke beperking vanuit Dichterbij op de HAN Kapittelweg, te Nijmegen te starten. Dit betekent dat de projectgroep slechts een klein onderdeel van al die activiteiten onderneemt. Zij dragen dus bij aan het grotere project.
De verantwoordelijkheid voor de projectgroep ligt bij het maken van een dagprogramma.
De aanleiding voor het project heeft alles te maken met het gegeven dat jongeren met een verstandelijke beperking weinig in aanraking komen met leeftijdsgenoten zonder beperking. Bij de instelling Dichterbij zijn er jongeren met een licht tot matige verstandelijke beperking die niet in aanmerking komen voor een baan, maar wel in staat zijn tot een dagbesteding buitenshuis.
Voor deze groep jongeren blijkt weinig dagbestedingen te zijn die gericht zijn op integratie en sociale inclusie (erbij horen). Hierdoor kan het voorkomen dat deze groep jongeren geïsoleerd raakt van de samenleving, aangezien zij enkel met elkaar in contact zijn. De instelling Dichterbij zou dit graag anders zien, vooral omdat in hun visie het volgende beschreven staat:
„Dichterbij streeft actief naar een ongedeelde maatschappij, waaraan mensen met een verstandelijke beperking vrij en volwaardig deelnemen. We stimuleren de samenleving om hun mogelijkheden en talenten te ontdekken en benutten. Door randvoorwaarden voor ontmoetingen te scheppen, nodigt Dichterbij iedereen uit om samen het volle leven te vieren‟.(www.dichterbij.nl)
In de hulpverlening valt een verschuiving waar te nemen van aanbod- naar vraaggerichte zorg, deze maatschappelijke trend is ook waar te nemen binnen Dichterbij. Zo heeft Dichterbij meerdere projecten opgezet die vanuit deze trend gestart zijn. Zo zijn er bijvoorbeeld winkeltjes en lunch cafés opgezet, vanuit de vraag van hun jongeren. De projectgroep heeft hierom ook zoveel mogelijk vraaggericht gewerkt.
Door het opzetten van dit project wil Dichterbij een vorm van dagbesteding creëren waarbij empowerment- en vraaggericht werken voorop staat. Empowerment (het inzetten van de krachten van de cliënten en die verder ontwikkelen) kan bijvoorbeeld tot stand komen wanneer jongeren elkaar helpen tijdens de activiteiten. De groep bestaat uit jongeren met een licht- tot matig verstandelijke beperking (verticale groep). Hierdoor zal er een niveauverschil zichtbaar zijn. De mensen met een licht verstandelijke beperking krijgen een kans om de mensen met een matig verstandelijke beperking te ondersteunen tijdens activiteiten. Er kan daardoor een beroep gedaan worden op hun krachten en kwaliteiten, waardoor ze zich nuttig kunnen voelen. De jongeren die geen deel kunnen nemen aan het zorgen voor de ander, zullen wat betreft de empowerment een andere aanpak nodig hebben.
Voor hen houdt de empowerment in, dat de buddy zoveel mogelijk rekening houdt met de kracht van de jongere en hier op in speelt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
Datum2010-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk