De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voedingsinname en voedingsgedrag bij volleybaltalenten (meisjes van 12 en 13 jaar) van Regionale Talent Centra

Een adviesrapport

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Voedingsinname en voedingsgedrag bij volleybaltalenten (meisjes van 12 en 13 jaar) van Regionale Talent Centra

Een adviesrapport

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit rapport is het voedingsonderzoek en de ontwikkelde interventie voor 12 en 13 jarige volleybalsters van de Regionale Talent Centra beschreven. Deze opdracht is ontstaan omdat er sinds 2010 Regionale Talent Centra (RTC) in het leven zijn geroepen waar de talenten uit de regio kunnen trainen. Omdat deze RTC‟s nu zijn opgestart kan het probleem van een inadequate voedingsinname worden ondervangen, alvorens deze doorstromen naar het Talent Team te Papendal. Dit rapport is volgens het GVO-model opgesteld en werkt vanuit de volgende onderzoeksvragen:
1. In welke mate voldoet de voedingsinname van de volleybalsters aan de richtlijnen Goede Voeding 2006 en de richtlijnen voor jeugdige sporters en welke relevante voedingsgewoonten en gedragingen spelen hierbij een rol?
2. Op welke manier kunnen de voedingsgewoonten en gedragingen worden beïnvloed door middel van een interventie, zodat de voedingsinname (meer) in overeenstemming komt met Richtlijnen Goede Voeding 2006 en de richtlijnen voor jeugdige sporters?
Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat de inname van meervoudig onverzadigde vetzuren, voedingsvezel, vocht, ijzer, calcium en vitamine D te laag is bij gemiddelde Nederlandse meisjes van 12 en 13 jaar en sporters. Daarnaast kan zink bij sporters een knelpunt vormen. De inname van verzadigde vetzuren en vetzuren totaal is daarbij te hoog bij gemiddelde Nederlands meisjes van 12 en 13 jaar. De voedingsoorzaken die deze knelpunten vormen blijkt o.a. een te lage inname van groente en fruit te zijn en een te hoge inname van snoep, snacks en frisdranken. Dit blijkt bij zowel meiden van 12 en 13 als sporters een knelpunt te vormen. De determinanten die hier aan ten grondslag liggen vanuit de literatuur zijn; attitude, risicoperceptie, sociale invloed, kennis en omgevingsfactoren. Uit het veldonderzoek blijkt dat vocht, voedingsvezel, meervoudig onverzadigde vetzuren, vetzuren totaal, verzadigde vetzuren ijzer en calcium de knelpuntenvormen. Uit het veldonderzoek gericht op de determinanten van het voedingsgedrag blijkt dat kennis, attitude en sociale invloed in combinatie met omgeving met name een rol spelen. De ouders spelen naast sociale invloed ook een rol bij de fysieke omgeving van de onderzoeksgroep. Zij doen immers vaak de boodschappen en koken. Om de voedingsinname van de doelgroep te verbeteren is daarom de interventie met name gericht op de determinanten kennis, attitude en bewustwording en op het verbeteren van de inname van vocht, ijzer en calcium. De inname van deze voedingsstoffen is namelijk opvallend laag en levert een groot risico op gezondheidsproblemen die zowel op korte als ook op lange termijn ernstige schade kunnen toedoen. Daarnaast heeft een te lage inname een negatieve invloed op sportprestatie. De voedingsstoffen voedingsvezel, meervoudig onverzadigde vetzuren, vetten totaal en verzadigde vetzuren maken ook deel uit van de interventie doordat deze op een gezonde basis voeding gericht is met de nadruk op vocht, calcium en ijzer. De interventie die is ontwikkeld en wordt aanbevolen is gebaseerd op de interventie “Lekker Fit!”. Dit is een bestaande interventie die zich richt op beweging en gezonde voeding voor 4-12 jarigen. De onafhankelijke Erkenningscommissie Interventies erkent Lekker Fit! als theoretisch goed onderbouwd (Loketgezondleven, 2011). Alleen het deel van gezonde voeding is van toepassing op de doelgroep. Dit voorlichtingsmodel is aangepast omdat de voedingsbehoeften van jeugdige topsporters afwijken van de gemiddelde Nederlandse populatie. De ontwikkelde interventie “Bal(anced) Food!” bestaat uit vier delen. Er is deel van de interventie Bal(anced) Food! als pilot uitgevoerd om te kunnen evalueren of deze interventie aansluit bij de doelgroep en de vooropgestelde doelen waarmaakt. De deel interventie “Drink Voldoende” is als pilot uitgevoerd bij het RTC van Eindhoven. Deze interventie is aan vijf meiden van 12 en 13 jaar gegeven door drie vierdejaars studenten Voeding en Diëtetiek. De doelgroep geeft in het evaluatieformulier aan dat zij het een leuke en leerzame interventie vindt en dat zij deze vindt passen bij volleybalsters van 12 en 13 jaar. Één deelnemer(20%) vindt dat er veel geluisterd moet worden. Dit benadrukt nogmaals dat de interventie zo interactief mogelijk gegeven moet worden. De trainer beoordeelt de interventie met een 7 en is hier tevreden over.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingAcademie Paramedische Studies
Datum2013-02-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk