De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Plantveiligheid

Brand uitbreidingsrisico van groene gevels

Plantveiligheid

Brand uitbreidingsrisico van groene gevels

Samenvatting

De bouw ontwikkelt en verduurzaamt zich in een hoog tempo en een van de vele innovaties zijn
groene gevels. Groene gevels worden bij opdrachtgevers steeds populairder maar het blijkt dat weinig
informatie bekend is omtrent de brandveiligheid van groene gevels en dit brengt risico’s met zich mee.
Het doel van dit onderzoek is om mensen bewust te maken van de risico’s die groene gevels met zich
meebrengen met het oog op branduitbreiding en hierover het gesprek te openen in de bouwwereld.
Verder is het doel om de experts op heet gebied van brandveiligheid te mobiliseren om de wet- en
regelgeving inclusief de bijbehorende testmethodes aan te passen om zo de ontwikkeling van veiliger
(groene) gevels mogelijk te maken. Daarom staat in dit onderzoek de volgende vraag centraal:
“Welke aspecten hebben invloed op het brand uitbreidingsrisico van een groene gevel naar een ander
brandcompartiment?”
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is gebruik gemaakt van veel deskresearch en zijn er twee
praktijkonderzoeken uitgevoerd. Uit de diverse onderzoeken is gebleken dat de volgende aspecten
veel invloed hebben op het brand uitbreidingsrisico:
1) Het type groene gevelsysteem: denk hierbij aan de gebruikte materialen die per gevelsysteem
kunnen verschillen en het soort irrigatiesysteem.
2) De gebrekkige regelgeving: er is veel ruimte voor vrije interpretatie wat ervoor zorgt dat
leveranciers de meest ideale situatie kunnen testen, wat gunstigere testresultaten tot gevolg kan
hebben. In een dergelijke situatie wordt er geen worstcasescenario getest en kan het geteste
brandgedrag erg afwijken van het werkelijke brandgedrag.
3) De manier van testen: in Europa wordt er volgens een uniforme manier op brandgedrag getest, dit
wordt gedaan met de kleinschalige SBI-test. Diverse landen gebruiken verschillende midden of grote
schaal testen welke ieder eigen voor- en nadelen hebben. Opvallend is dat uit de analyse bleek dat
veel testmethodes incompleet zijn qua test- en beoordelingscriteria, waardoor een gevel een hoger
brand uitbreidingsrisico kan hebben dan van tevoren is voorspeld. Voor heel Europa zou een
aanvulling op de normen dan ook zinvol zijn.
4) Vochtgehalte van de beplanting en het substraat: uit de praktijkonderzoeken is gebleken dat ook
het vochtgehalte van de gevel en de beplanting veel invloed hebben op het brandgedrag van de
groene gevelsystemen. Wanneer de beplanting droog is, is er een grotere kans op een snelle
horizontale branduitbreiding dan bij goed gehydrateerde planten.
Uit deze resultaten kan geconcludeerd worden dat er veel aspecten zijn die invloed hebben op het
brand uitbreidingsrisico van gevelgebonden groene gevels. De meeste aspecten die een negatieve
invloed hebben op het brand uitbreidingsrisico zouden verholpen kunnen worden door het
aanscherpen van de wet- en regelgeving. Hierbij moet men denken aan strengere eisen voor de
conditionering van de producten, een testmethode die beter past bij de werkelijkheid en eisen voor
het geldigheidsgebied van het brandklasse certificaat.
Omwille van de beperkte onderzoeksmogelijkheden zijn er een aantal onderwerpen afgebakend (zoals
diverse gebouwtypen en de kosten). Aanbevelingen voor vervolgstudies naar het brand
uitbreidingsrisico zijn: verschillende typen groene gevelsystemen, het effect van het vochtgehalte van
het substraat en de beplanting, het effect van verschillende plantensoorten, het effect van de
achterliggende constructie en de mogelijkheden om firestops toe te passen in een groene gevel.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerPeutz B.V.
Datum2023-01-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk