De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verkeerskundige optimalisatie Willemsplein Arnhem

Hoofdverslag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verkeerskundige optimalisatie Willemsplein Arnhem

Hoofdverslag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Willemsplein in Arnhem is een druk plein. Deze drukte brengt verkeerskundige problemen met
zich mee. In het openbaar vervoer gaat veel geld om. Financiële tegenslagen als gevolg van
vertraagde buslijnen zijn daarbij nadelig. Tevens moet het openbaar vervoer voldoen aan een
eisenpakket om de term ‘hoogwaardig’ te dragen. De huidige situatie van het busstation op het
Willemsplein is in de jaren 90 aangelegd en na ongeveer 30 jaar met een enorme verkeersgroei toe
aan een reconstructie. Tevens is er een wens om de tweedeling van het Willemsplein te
transformeren naar één geheel waardoor het Willemsplein als één verblijfsgebied aanvoelt.
Groenvoorziening speelt daarin een grote rol. Het belang van een groen klimaat staat hoog in het
vaandel bij de huidige politieke situatie in Arnhem om daarmee de leefbaarheid in de stad
aangenaam te houden of liefst te verbeteren. Daarnaast bevindt het Willemsplein zich op de
hoofdader van de centrumring in Arnhem. Ook wil Arnhem inzetten op het stimuleren van het
fietsverkeer. Ondergronds ligt het Willemsplein vol met kabels en leidingen. De voormalige
voetgangerstunnels onder het Willemsplein zijn nog intact, maar buiten gebruik. Het grootste en
recent gerenoveerde riool van Arnhem, genaamd het moerriool ligt voor een deel onder het
Willemsplein. In de oorlog hebben er in Arnhem veel bombardementen plaatsgevonden. De
mogelijke locaties van de gevallen conventionele explosieven zijn grotendeels in kaart gebracht.
Echter is er natuurlijk altijd kans dat er nog explosieven in de grond liggen. De Willemstunnel, die in
het jaar 2000 is geopend, valt buiten de tunnelwetgeving. Aanpassingen hieraan kunnen leiden tot
grote extra kosten. De VRI-installaties zijn in de huidige situatie nauwkeurig op elkaar afgestemd. De
VRI’s zijn zodanig op elkaar afgestemd dat men in het verkeer vanaf de Sonsbeekweg tot het
Roermondsplein nagenoeg altijd in één keer door kan rijden om verkeerscongestie in het centrum te
voorkomen of beperken (Kwaliteitscentrale, 2000–2016).
Het doel van dit onderzoek is het creëren van een schetsontwerp, die de basis vormt voor de
reconstructie van het Willemsplein, waarbij de openbare ruimte optimaal wordt benut en daarmee
zoveel mogelijk eisen en wensen van de interne stakeholders worden vervuld. De interne disciplines
van de Gemeente Arnhem en vervoersbedrijf Connexxion zijn de belangrijke stakeholders in dit
onderzoek. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
‘’Waardoor ontstaat de vertraging van het openbaar vervoer op en om het Willemsplein en op welke
manier kunnen deze vertragingen in samenwerking met interne stakeholders bij de Gemeente
Arnhem en Connexxion gereduceerd worden?’’
Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn er verschillende
onderzoeksmethodes gebruikt. Deze methodes zijn: de multicriteria-analyse, stakeholdersanalyse,
omgevingsanalyse, verkeerskundige-analyse, en literatuuronderzoek. Daarnaast zijn de eisen en
wensen in kaart gebracht door middel van gesprekken met interne stakeholders. De eisen en wensen
zijn gevormd tot criteriapunten, die gebruikt zijn voor de multicriteria-analyse. Aan de hand van
gesprekken met interne stakeholders en een interdisciplinaire bijeenkomst met afgevaardigde
buschauffeurs zijn ongemakken en deeloplossingen besproken. Aan de hand van de eisen en wensen
van de interne stakeholders en van Connexxion zijn op basis van deze deeloplossingen drie
schetsvarianten gemaakt. Deze zijn getoetst middels een multicriteria-analyse, waardoor één
voorkeursvariant naar voren kwam.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingAcademie Built Environment
PartnerGemeente Arnhem
Datum2021-01-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk