De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Cliënten spreken

Een cliënttevredenheidsonderzoek over het spreekuur van Het Inter-Lokaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Cliënten spreken

Een cliënttevredenheidsonderzoek over het spreekuur van Het Inter-Lokaal

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Inter-lokaal is een welzijnsinstelling in Nijmegen die zich inzet voor mensen met een kwetsbare sociaal-economische positie. In 2008 is er een onderzoek gedaan naar de manier waarop het Inter-Lokaal het best een cliënttevre-denheidsonderzoek naar de spreekuren zou kunnen doen. Eén van de aanbevelingen die uit dit on-derzoek volgden, was dat er elke twee jaar een cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd zou moeten worden. In 2010 is er een eerste cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd door stagiaires. Omdat deze onderzoeksresultaten momenteel niet meer actueel zijn, heeft Het Inter-Lokaal behoefte aan een tweede cliënttevredenheidsonderzoek. Ze willen de mening van de huidige cliënten peilen en nagaan of er verandering in hun oordeel heeft plaatsgevonden ten opzichte van 2010. Dit onderzoek zal Het Inter-Lokaal inzicht geven in de mate waarin cliënten momenteel te-vreden zijn over het spreekuur op twee locaties. Ook zal het onderzoek Het Inter-Lokaal kennis opleveren over het effect van de in 2010 gedane aanbevelingen; in hoeverre zijn deze doorgevoerd en in welke mate heeft dit de cliënttevredenheid (positief) beïnvloed? Tot slot levert dit onderzoek Het Inter-Lokaal aanbevelingen ter verbetering van het spreekuur op en een bijbehorend implementatieplan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
Datum2013-05-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk