De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een verleden heb je, de toekomst moet je maken!

Eindverslag van het project 'Kwaliteit Islamitisch Onderwijs' (KIO)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een verleden heb je, de toekomst moet je maken!

Eindverslag van het project 'Kwaliteit Islamitisch Onderwijs' (KIO)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Rapport van het instituut voor onderwijsverbetering APS in Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (hierna kortweg HAN) over het traject van het project ‘Kwaliteit Islamitisch Onderwijs’. Dit zogeheten
KIO -project is in 2009 gestart en eindigt medio juni 2012. De Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO ), vereniging van scholenop islamitische grondslag, heeft met het KIO -project een belangrijke stap gezet in de richting van de verbetering van het onderwijs op de aangesloten scholen. Aanleiding hiertoe was het verschijnen van het verontrustende rapport van de Onderwijsinspectie in november 2008. In nauwe samenspraak met de leden is een plan van aanpak opgesteld, dat is vertaald naar een driejarig project van intensieve samenwerking met APS en HAN. Hierin is uitgebreid stilgestaan bij de vraag: wat zijn goed bestuur en goed onderwijs en hoe verhouden deze zich tot elkaar?

OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
InstituutInterfacultair Kenniscentrum Publieke Zaak
LectoraatGoed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties
Datum2012-06-01
TypeRapport
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk