De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Diabetes Gravidarum 1

De effectiviteit van een koolhydraatbeperkte voeding op de bloedglucosewaarden bij diabetes gravidarum en de veiligheid voor moeder en kind.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Diabetes Gravidarum 1

De effectiviteit van een koolhydraatbeperkte voeding op de bloedglucosewaarden bij diabetes gravidarum en de veiligheid voor moeder en kind.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding
Diabetes gravidarum is elke vorm van hyperglykemie die tijdens de zwangerschap ontdekt wordt, onafhankelijk of deze afwijking na de zwangerschap weer verdwijnt. De diëtistische behandeling van diabetes gravidarum heeft als doel om de bloedglucose te normaliseren, wat de kans op complicaties verkleint. De diëtisten van ParaMáx, het paramedisch centrum in het Máxima Medisch Centrum te Veldhoven, merken dat er bij cliënten momenteel veel aandacht bestaat voor koolhydraatbeperkte diëten. Het is echter niet bekend of een koolhydraatbeperkt dieet van minder dan 40 en% kan bijdragen aan het normaliseren van de bloedglucosewaarden bij vrouwen met diabetes gravidarum en of een dergelijk dieet veilig is voor moeder en kind. Om dit te onderzoeken is een literatuuronderzoek uitgevoerd.
Het doel hiervan is een wetenschappelijk onderbouwd advies te geven met betrekking tot de effectiviteit van een koolhydraatbeperkt dieet op de bloedglucosewaarden bij vrouwen met diabetes gravidarum en de veiligheid hiervan voor moeder en kind.
Methoden
Er is systematisch gezocht naar wetenschappelijke artikelen met betrekking tot een koolhydraatbeperkte voeding bij diabetes gravidarum. Geraadpleegde databases zijn PubMed, Google Scholar en ScienceDirect. Artikelen zijn beoordeeld op inhoud, betrouwbaarheid, validiteit, generaliseerbaarheid, recentheid en significantie. Op basis van deze criteria is een selectie gemaakt van bruikbare artikelen. In totaal zijn 11 artikelen geïncludeerd.
Resultaten
Volgens gerandomiseerd en niet- gerandomiseerd onderzoek heeft een koolhydratenhoeveelheid van respectievelijk 45 en% en minder dan 42 en% een positieve invloed op de postprandiale glucosewaarden bij diabetes gravidarum in vergelijking met een koolhydraathoeveelheid van 65 en% en meer dan 45 en%. Daarnaast laat reviewonderzoek en gerandomiseerd onderzoek zien dat er een positieve correlatie bestaat tussen de hoeveelheid koolhydraten in de voeding en de behoefte aan insulinetherapie bij vrouwen met diabetes gravidarum. Recent gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek wijst dit echter niet uit.
Omtrent de veiligheid is slechts één onderzoek gevonden met betrekking tot diabetes gravidarum. Over het algemeen blijkt dat een koolhydraatbeperkt dieet verschillende negatieve gevolgen met zich mee kan brengen, zoals een verminderde energie-inname en gewichtsverlies met ketose als mogelijk gevolg, obstipatie en een onvolwaardige voeding. Een concrete hoeveelheid koolhydraten waarbij risico ontstaat op deze gevolgen is moeilijk te bepalen, vanwege de verschillende hoeveelheden koolhydraten in de artikelen, de verschillende doelgroepen en de variatie aan genetische en metabolische factoren tussen de participanten.
Conclusie
Uit het beperkte wetenschappelijke bewijs kan geconcludeerd worden dat er geen consensus bestaat over de effectiviteit en veiligheid van een koolhydraatbeperkt dieet op de bloedglucosewaarden bij vrouwen met diabetes gravidarum. Meer onderzoek is nodig, bij voorkeur door middel van gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek, om placebo-effecten en confouding te elimineren.
Aanbevelingen
Het is niet mogelijk om een experimenteel onderzoek uit te voeren met betrekking tot een koolhydraatbeperkt dieet van minder dan 40 en% aangezien de veiligheid ervan onbekend is. Er wordt aanbevolen om een observationeel vervolgonderzoek uit te voeren bij ParaMáx Veldhoven. Door middel van een observationeel onderzoek kan onderzocht worden of er een relatie bestaat tussen de hoeveelheid koolhydraten in de voeding bij vrouwen met diabetes gravidarum en de behoefte aan insulinetherapie, wat een directe relatie heeft met de bloedglucoseregulatie. Uit een data analyse zal blijken of de koolhydraatinname van participanten die geen insulinetherapie behoeven significant lager is dan de inname van cliënten die wel insulinetherapie behoeven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Academie Paramedische Studies
Datum2013-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk