De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Teambuilden in het voortgezet onderwijs

Het effect van een teambuildingstraining op de sociale vaardigheden van scholie-ren in het voortgezet onderwijs en het schoolklimaat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Teambuilden in het voortgezet onderwijs

Het effect van een teambuildingstraining op de sociale vaardigheden van scholie-ren in het voortgezet onderwijs en het schoolklimaat

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek was om het effect van een teambuildingstraining op de sociale vaardighe-den van scholieren en het schoolklimaat aan te tonen.
Voor dit onderzoek hebben leerlingen van vier middelbare schoolklassen (N=84) een vragenlijst ingevuld, gericht op de sociale vaardigheden inleven, omgaan met conflicten, zelfwaardering, uiten van ge-voel, contacten aangaan en voor jezelf opkomen. Daarnaast werd het schoolklimaat bevraagd aan de hand van de werkomstandigheden in de klas en werkomstandigheden veroorzaakt door de mentor, het emotio-neel welbevinden van de klas en de mentor en de relatie leerling- docent en leerling- leerling. De vier klassen zijn verdeeld in een controle- (N=45) en een experimentele groep (N=39) en er vond een nul- éénmeting plaats. Hierbij kreeg de experimentele groep een interventie tussen de twee metingen. Naast de vragenlijst over sociale vaardigheden en schoolklimaat kreeg de experimentele groep nog een vragenlijst over de team-buildingstraining.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
AfdelingAcademie Sport en Bewegen
Datum2013-06-19
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk