De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ervaringen met en uitkomsten op een vragenlijst die o.a. de factoren sociaal netwerk en sociale steun van mensen met autisme en hun naasten in kaart brengt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ervaringen met en uitkomsten op een vragenlijst die o.a. de factoren sociaal netwerk en sociale steun van mensen met autisme en hun naasten in kaart brengt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van het Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme en in samenwerking met het Dr. Leo Kannerhuis is het onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek richt zich op het in kaart brengen van enkele factoren onder andere de factoren sociaal netwerk en sociale steun van mensen met autisme en hun naasten door middel van een vragenlijst. Daarnaast zijn de ervaringen van mensen met autisme en hun naasten met deze vragenlijst onderzocht. Voor het uitvoeren van het onderzoek werden de volgende onderzoeksvragen opgesteld:
Wat zijn de eerste uitkomsten van normaalbegaafde mensen met ASS en hun naasten op de factoren sociaal netwerk, ASS-problematiek (zelfredzaamheid), sense of coherence, perceived situation (ASS & support) en kwaliteit van leven?
Wat zijn de ervaringen van normaalbegaafde menden met ASS en hun naasten met het invullen van de web-based vragenlijst die ontwikkeld is in de praktijkgerichte onderzoekslijn van het Dr. Leo Kannerhuis, voor het in kaart brengen van de factoren sociaal netwerk, ASS-problematiek (zelfredzaamheid), sense of coherence, perceived situation (ASS & support), kwaliteit van leven en psychische klachten?
Het onderzoek bestond zowel uit een kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Het onderzoek heeft plaats gevonden bij negen normaalbegaafde mensen met ASS ouder dan zestien jaar en acht naasten die betrokken zijn bij een persoon met ASS. Er is gebruik gemaakt van een web-based vragenlijst, semigestructureerde interviews en directe observaties.
Deze data zijn verwerkt en geanalyseerd door middel van de computerprogramma’s Excel en Word.
Uit de resultaten is gebleken het dat het informeel sociaal netwerk van de respondenten met ASS kleiner is dan het informeel netwerk van de naasten. Bij de respondenten met ASS is vaker een professional betrokken.
Over het algemeen kan gezegd worden dat respondenten met ASS behoorlijk zelfredzaam zijn.
Uit de resultaten van de deelgenomen respondenten kan geconcludeerd worden dat de naasten de wereld meer als samenhangend ervaren dan de respondenten met ASS.
Het lijkt er op dat naasten een hogere mate van sociale steun (perceived situation) en kwaliteit van leven ervaren dan de mensen met ASS.
Uit het onderzoek blijkt dat de huidige wijze van afname niet geheel is afgestemd op de doelgroep(en). Geconcludeerd kan worden dat een mondelinge afname voor zowel de respondenten met ASS als de naasten mogelijk meer informatie kan opleveren. De afname duur van de web-based vragenlijst is voor beiden acceptabel.
De vragen in de web-based vragenlijst waren voor zowel de respondenten met ASS als de naasten doorgaans relevant. De vragen in de web-based vragenlijst zijn over het algemeen begrijpelijk, bij enkele begrippen wordt een toelichting gewenst. De respondenten met ASS hadden meer moeite met het begrijpen van de vragen. Tot slot is gebleken dat na afname van de web-based vragenlijst verscheidene zaken ontbreken volgens de respondenten met ASS en de naasten.
Sharon

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Kenniscentrum HAN SOCIAAL
LectoraatLevensloopbegeleiding bij Autisme
Datum2013-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk