De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Snelle ketenzorg: Van quick response manufacturing naar quick response healthcare

Wat kan de zorg leren van quick response implementatiesprojecten in de maakindustrie?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Snelle ketenzorg: Van quick response manufacturing naar quick response healthcare

Wat kan de zorg leren van quick response implementatiesprojecten in de maakindustrie?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wat kan de zorg leren van Quick Response implementatieprojecten in de maakindustrie? In hoeverre kan Quick Response Manufacturing een oplossing bieden voor de ketenproblemen in de zorg? Op basis van ervaringen met QRM in de maakindustrie is beredeneerd of het mogelijk is om in de zorg meer de focus op tijd te leggen om doorlooptijden en afstemmingsproblemen in de zorgketen te verminderen. De belangrijkste uitgangspunten voor het toepassen QRM in de maakindustrie zijn aanwezig in de zorg. Er is variabiliteit in de klantvraag, behoefte aan klantspecifieke oplossingen, een functionele inrichting van zorgprocessen en behoefte aan snelheid. Net als in de maakindustrie is Lean in de zorg vrij breed omarmd, maar blijkt niet dé oplossing voor alle ketenproblemen.

Om de betekenis van Quick Response HealthCare (QRH) vast te stellen is het initiëren van een pilotproject essentieel. De Klankbordgroep Ketenzorg en de Cure Circle vormen een goed startpunt voor een dergelijke pilot. Het vertalen van de succesfactoren van QRM in de maakindustrie naar de zorg is een eerste stap in dit traject. Uiteindelijk is voor een bedrijfsbrede visie waarin snelheid in de gehele zorgketen centraal staat echter ondersteuning vanuit de top van de betrokken zorginstellingen essentieel. Binnen elke schakel van deze keten is een kiem nodig die QRH implementeert en bottom up communiceert met behulp van toegankelijk trainingsmateriaal en kundige trainers. Een geslaagde pilot zal de top overtuigen van de kracht van QRH.

QRH zien we als een innovatieve methodiek met maar één KPI: Tijd. Door te stellen dat de zorg vanzelf goedkoper wordt als je haar sneller kunt verlenen kun je aan de slag met een in de maakindustrie bewezen tool. Deze tool moet nog wel vertaald worden naar de zorgpraktijk, maar uiteindelijk is ook tijd in de zorg heel veel geld waard.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
InstituutKenniscentrum Business Development & Co-creation
LectoraatLogistiek en Allianties
Jaar2013
TypeConferentiebijdrage
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk