De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De beantwoording van een vragenlijst voordat de verzekerings- overeenkomst tot stand komt:

van uberrimae naar bona fides

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De beantwoording van een vragenlijst voordat de verzekerings- overeenkomst tot stand komt:

van uberrimae naar bona fides

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In verreweg de meeste gevallen komt een verzekeringsovereenkomst tot stand na aanvaarding door de verzekeraar van het door de verzekeringnemer ingevulde en ondertekende vragenformulier. Dit vragenformulier vormt dan ook de grondslag van de verzekeringsovereenkomst, immers op basis van de door de verzekeringnemer gegeven antwoorden beslist de verzekeraar niet alleen óf hij het aangeboden risico accepteert, maar ook welke premie daarbij hoort en welke, eventuele, uitsluitingen moeten worden toegepast. Het is dus van groot belang dat verzekeringnemers dit vragenformulier duidelijk en naar waarheid
invullen. De wetgever heeft dan ook in artikel 7:928 lid 1 BW bepaald dat verzekeringnemers verplicht zijn om vóór het sluiten van een verzekeringsovereenkomst aan een verzekeraar alle feiten mee te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan hij weet of behoort te begrijpen dat ze van belang zijn of kunnen zijn voor de beoordeling van het risico door die verzekeraar. Deze zogenoemde voorcontractuele mededelingsplicht
strekt zich uit over zowel de materiële, als de morele feiten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingHBO-Rechten
InstituutKenniscentrum Business Development & Co-creation
Gepubliceerd inHAN Business Publications HAN Press, Arnhem, Pagina's: 147-160
Jaar2011
TypeBoekdeel
ISBN978-90-8707-000-7
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk