De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van belangrijke levensgebeurtenissen op de gezonde leefstijl bij studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De invloed van belangrijke levensgebeurtenissen op de gezonde leefstijl bij studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd bij het Transferpunt Sport, onderdeel van het Instituut Sport en Bewegingsstudies en HAN SENECA expertisecentrum van sport, arbeid en gezondheid. Dit advies- en onderzoeksbureau houdt zich bezig met het ondersteunen van sportverenigingen en onderzoek op het gebied van sportmanagement en sportsociologie. Binnen de onderzoekslijn gezondheid valt het thema gezond gedrag.
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vindt een gezond Nederland een voorwaarde voor een welvarend Nederland (VWS, 2007). Investeren in gezondheid levert rendement op zoals langer werken en leven in goede gezondheid. Verlies aan kwaliteit van leven hangt vaak samen met de (ongezonde) leefstijl. Een ongezond voedingspatroon is een belangrijke risicofactor voor ziekten (Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2014a). Naast het voedingspatroon brengt lichamelijke (in)activiteit ook risico’s met zich mee, namelijk beroertes, coronaire hartziekten, diabetes mellitus type 2, een hoge bloeddruk en overgewicht (Nationaal Kompas Volksgezondheid, 2014b).
Een gezonde leefstijl begint een steeds grotere rol te spelen in de huidige samenleving (VWS, 2007). Gezonde voeding, voldoende beweging, matig alcoholgebruik en niet roken zijn in het onderhavige onderzoek gedragingen die vallen onder een gezonde leefstijl (GGD IJsselland, 2015). Normen zijn opgesteld om het begrip gezonde leefstijl af te kaderen en te meten (Gezondheidsraad, 2015; GGD IJsselland, 2015; Kemper, Ooijendijk, & Stiggelbout, 2000).
Eerder onderzoek toont aan dat studenten de richtlijnen van een gezonde leefstijl in veel gevallen niet halen (Vuister, 2010). Het alcoholgebruik onder studenten is hoger dan andere jongeren in Nederland (Hundepool et al., 2012). Daarnaast voldoet een grote groep HBO en WO studenten niet aan de NNGB (CBS, 2016a), haalt de helft van de studenten de norm van groente en fruit niet (CBS, 2015) en rookt de leeftijdsgroep waar studenten toe behoren gemiddeld 10% meer dan andere leeftijdsgroepen (CBS, 2016b). De oorzaak hiervan wordt vooral toegeschreven aan stress welke ontstaat door veranderingen binnen de familie, vrienden, leeromgeving en werkdruk (Vuister, 2010).
Het onderzoek van Ahmad (2008) naar de invloed van levensgebeurtenissen op de gezonde leefstijl bij personen van 36 tot en met 53 jaar toont aan dat levensgebeurtenissen (ziekten, financiële problemen en gebeurtenissen rondom de relatie) een potentieel begin zijn voor verandering in gedrag omtrent gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn het terugvallen van roken en een verhoogd risico op het krijgen van een alcoholprobleem (Ahmad, 2008).
In een onderzoek naar de invloed van levensgebeurtenissen op de mentale gezondheid is een overzicht gemaakt van levensgebeurtenissen die studenten meemaken (Sokratous, Merkouris, Middleton, & Karanikola, 2013). Hieruit blijkt dat er een verband is tussen hoge stress scores en symptomen van depressie.
Het is onbekend of levensgebeurtenissen van invloed zijn op de gezonde leefstijl keuzes die een persoon maakt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
AfdelingAcademie Sport en Bewegen
PartnerTransferpunt Sport
Datum2016-09-28
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk