De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Monumenten van herinnering: Creatieve werkvormen die de mogelijkheid bieden op symbolische wijze de herinneringen aan een overleden dierbare vorm te geven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Monumenten van herinnering: Creatieve werkvormen die de mogelijkheid bieden op symbolische wijze de herinneringen aan een overleden dierbare vorm te geven

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Mijn interesse voor rouwverwerking komt voort uit de ervaringen van het afgelopen stagejaar bij het Centrum voor Psychisch Herstel in Rosmalen. Mij is toen opgevallen dat er veel mensen
rondlopen die in een rouwproces zitten. Aan hen draag ik de ‘Monumenten van Herinnering’ op. De ‘Monumenten van Herinnering’ zijn nieuwe creatieve werkvormen die ik heb ontwikkeld voor mensen in rouw.

Voor ik de werkvormen kon ontwerpen is er heel wat onderzoek aan vooraf gegaan. Dit onderzoek is voornamelijk theoretisch waarbij de meningen en gevoelens van de doelgroep waarvoor ik de werkvormen ontwikkelde centraal staan. Zij zijn benaderd via een enquête. Deze geeft meer informatie over hoe het verlies bij hen eruit ziet en wat de behoeftes zijn van deze mensen die hulp hebben gezocht in de rouwverwerking. Al snel werd duidelijk dat er wel degelijk interesse was en dat de behoeften erg divers en persoonlijk zijn.
Als extra onderbouwing en kennis op mijn ontwerp heb ik verschillende theorieën en methoden bekeken en onderzocht wat belangrijke zaken zijn om rekening mee te houden in mijn ontwerp. Grondleggers van psychotherapeutische stromingen, maar ook modernere opvattingen over rouw en rouwverwerking komen terug in het theoretische stuk.
Symbolen en rituelen hebben in een later stadium een belangrijke rol gekregen in mijn onderzoek. Het werd al snel duidelijk dat men in de rouwverwerking diepere betekenissen kan leggen in symbolen en symbolische handelingen. Bovendien is symboliek goed te combineren met het creatieve medium.

Ik ben zelf op onderzoek gegaan in mijn eigen persoonlijke mediumproces. Punten als herinneringen ophalen, afscheid nemen, symbolische betekenissen en gevoelens uitbeelden komen hierin aan de orde. De eigen ervaringen hebben laten zien dat het creatief medium wel degelijk een positieve invloed kan hebben op de verwerking en het toewerken naar een nieuwe levensfase. De resultaten uit de enquêtes, de literatuurstudie en de eigen ervaringen hebben ertoe geleid dat de ‘Monumenten van Herinnering’ zijn uitgewerkt. Deze licht ik achterin dit verslag toe. Op de website www.monumentenvanherinnering.nl zullen deze werkvormen vanaf 8 juni 2010 te vinden zijn. Op deze manier zijn de werkvormen toegankelijk voor professionals en voor mensen in rouw. Zij leren nieuwe mogelijkheden kennen. Ik hoop met deze website de mensen te bereiken die behoeften hebben iets te doen met hun herinneringen aan de overledene of die willen toewerken naar het nemen van afscheid. Op deze manier kunnen zij het verlies een emotionele plek geven.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2010-06-08
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk