De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gezinscreatieve therapie voor gezinnen met een licht verstandelijk beperkt gezinslid... wat werkt?

Een inventariserend onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gezinscreatieve therapie voor gezinnen met een licht verstandelijk beperkt gezinslid... wat werkt?

Een inventariserend onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit inventariserend onderzoek draait het om de vraag: Welke elementen van de methode gezinscreatieve therapie zijn aansluitend en belangrijk ten behoeve van positieve gedragsveranderingen in gezinnen met een licht verstandelijk beperkt gezinslid, c.q. gezinsleden, volgens betrokken ouder/gezinsbegeleiders?

De methode gezinscreatieve therapie (Beelen, 2003) is een ambulante therapeutische methode om te werken met gezinnen. Deze is gericht op gedragsveranderingen van de gezinsleden in het hier en nu via ervaringsgericht, beeldend, werken.
Met deze methode is een pilotstudy gedaan met vijf gezinnen, waarvan in ieder geval één of meer kinderen een licht verstandelijke beperking heeft, maar waar in meerdere gevallen ook bij één of beide ouders sprake is van een licht verstandelijke beperking. Er wordt gesproken over ‘multi-probleem’ gezinnen. Deze pilotstudy is gedaan voor Lijn 5, die in de provincie Utrecht behandeling en begeleiding biedt aan o.a. gezinnen met kinderen of jongeren met een licht verstandelijke beperking. De uitkomsten van deze pilot worden door de organisatie gezien als positief bij de gezinnen die de behandeling hebben afgerond. De vraag bleef echter wat, in de behandeling, nu zo aansluitend was voor deze doelgroep, waardoor er middels deze therapie wél resultaten werden behaald die stagneerden in de ouder/gezinsbegeleiding. Door middel van drie interviews en een semigestructureerde enquête aan zes, direct betrokken, ouder/gezinsbegeleiders, is gevraagd naar wat deze respondenten aansluitend en belangrijk vonden voor de doelgroep. Dit is gelegd naast wat door de literatuur en recent onderzoek genoemd wordt als aanbevolen interventies voor licht verstandelijk beperkte mensen met betrekking tot positieve gedragsverandering. Deze inventarisatie van interventies en elementen, die aansluiten bij, en belangrijk lijken voor de doelgroep, zijn naast elkaar gelegd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2011-12-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk