De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Marketingplan CoolCar Automotive Bv.

De concurrentie in het vizier

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Marketingplan CoolCar Automotive Bv.

De concurrentie in het vizier

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De specifieke wens van CCA was het onderzoeken naar mogelijkheden om de concurrentie positie te verbeteren op de Nederlandse aftermarket. Hiervoor is de volgende probleemstelling gehanteerd:

“ Onderzoeken en inzichtelijk maken wat de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van Coolcar automotive zijn ten opzichten van haar vijf belangrijkste concurrenten en, in het verlengde daarvan, onderzoeken via welke strategische keuzes Coolcar automotive hierop kan inspelen om uiteindelijk haar concurrentie positie te verbeteren. ”
Het onderzoek dat hiervoor is uitgevoerd bestaat uit twee delen:
1. Een onderzoek naar de afzet markt. Hiervoor is onderzoek gedaan naar de afnemers, invloeden op de markt en de concurrentie.
2. Een intern onderzoek naar de organisatie. Hiervoor is de onderneming aan de hand van het 7’s model in kaart gebracht evenals het huidige marketingbeleid.

De belangrijkste resultaten vindt u hieronder:
• CCA onderscheid zich in kennis van producten en de breedte van het assortiment.
• Prijs niveau CCA ligt rond niveau van belangrijkste concurrenten.
• Belangrijkste zwakte van CCA is het niet altijd terugbellen en de vaak uitlopende levertijden.

Deze en de overige resultaten uit het onderzoek zijn vertaald naar sterktes, zwaktes kansen en bedreigingen die in de SWOT matrix tegen elkaar uitgezet zijn. Aan de hand hiervan zijn een aantal mogelijke strategieën opgesteld. Aan de hand van de hoofdvraag en de haalbaarheid/impact van de strategieën is er één strategie gekozen en verder uitgewerkt.

In dit geval is gekozen voor de strategie:
Verbreden afzet markt en meer klantenbinding door middel van cross selling met andere producten.

Deze strategie is uitgewerkt in een nieuw marketingbeleid(4p’s).

Tot slot zijn er op basis van het onderzoek nog een aantal aanbevelingen gemaakt die geplot staan in de impact/haalbaarheid matrix. Een kort overzicht van de belangrijkste aanbevelingen:

1. Werk aan een heldere missie en visie voor het bedrijf met een markt/ producten focus en een bijbehorend marketing beleid.
2. Leg bedrijfsprocessen en systemen vast zodat de taken, verantwoordelijkheden en de processtappen voor iedereen transparant zijn (inclusief mogelijke verbeteringen).
3. Werk met het personeel aan performance afspraken.
4. Neem voor extern contact met klanten een receptionist/secretaresse aan, een spin in het web die zorgt voor proces en telefoon bewaking. Denk aan tijdig terugbellen, klantcontact.
5. Communiceer het bedrijfsprofiel, missie en visie van CCA aan de klant. Eventueel herpositioneren op de markt, niet als prijsvechter maar als echte specialist bijvoorbeeld.
6. Zet Repairnet in voor meerdere doelgroepen, denk aan consument en andere bedrijven/instanties met een eigen wagenpark.
7. Er zou gedacht kunnen worden aan samenwerking met een aantal grossiers, om ze van belangrijke concurrent tot partner te maken (Strategie AVA en Hella).

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingAutomotive
AfdelingAcademie Engineering en Automotive
Datum2013-05-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk