De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Professionalisering facilitaire afdeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Professionalisering facilitaire afdeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van Rabobank Graafschap-Zuid is er onderzoek verricht naar de professionalisering van de facilitaire afdeling. Hierbij is rekening gehouden met de richtlijnen die Rabobank Nederland hiervoor heeft opgesteld.
Voorafgaand aan het onderzoek is het 7S model toegepast. Na toepassing van het 7S-model is geconcludeerd dat het probleem wordt gedragen door alle interne klanten en dus de gehele organisatie. De probleemstelling die is geformuleerd voor dit onderzoek, is:
“Op welke manier kan de facilitaire afdeling van Rabobank Graafschap-Zuid geprofessionaliseerd worden?”
Tijdens het in beeld brengen van de huidige en gewenste situatie zijn knelpunten geconstateerd. De opmerkelijkste knelpunten zijn:
- De facilitaire afdeling heeft niet naar de interne klanten gecommuniceerd welke producten en diensten de afdeling levert.
- De afdeling verstrekt weinig informatie over de doorlooptijden van producten en diensten en de lopende/komende projecten. Ook geeft facilitair geen terugkoppeling wanneer een dienst of product is geleverd.
- Er vindt geen registratie van werkzaamheden plaats. Dit betekent dat de facilitaire afdeling geen managementinformatie creëert.
- Er is geen centraal aanspreekpunt voor de facilitaire afdeling.
- Er is geen continuïteit in de dienstverlening. Rabobank Nederland heeft richtlijnen opgesteld voor de facilitaire processen die risico’s dragen, bijvoorbeeld het waardenbeheer en de postverwerking. Er is geconstateerd dat enkele processtappen aanpassing vereisen om de risico’s te verkleinen.
- Er zijn geen werkprocessen vastgesteld voor de overige facilitaire processen. Dit heeft als gevolg dat er geen uniformiteit in de dienstverlening is.
- Het opleidingsniveau van de facilitaire afdeling voldoet niet aan de richtlijnen van Rabobank Nederland.

De aanbevelingen in dit rapport zijn gebaseerd op de geconstateerde knelpunten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingFacility Management
AfdelingAcademie Organisatie en Ontwikkeling
Datum2012-06-04
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk