De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeerscriptie Onderzoek Kids in Balance programma

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Afstudeerscriptie Onderzoek Kids in Balance programma

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Stichting Kids in Balance heeft een programma ontwikkeld voor kinderen uit groep 7 en 8. Door middel van vier (inter-)actieve workshops, follow-upmateriaal voor de leerkracht, een informatie avond voor ouders, een website en een werkboek ontstaat een stevige basis om in balans te komen – en te blijven! Kids in Balance streeft er naar dat kinderen zich bewust worden van hun eigen lichaam en hun eigen krachtbron en daarbij inzicht verkrijgen in het belang van gezonde voeding en regelmatig bewegen.
Om zich te onderscheiden van de 130 landelijke onderwijsprojecten en lesmaterialen over gezondheid voor het basis onderwijs (van Bakel, 2008) en om het Kids in Balance programma te verbeteren is kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan.
Voor het onderzoek is de volgende doelstelling geformuleerd:
Het doel van het onderzoek is aanbevelingen doen ter verbetering van het Kids in Balance programma door realisering van een mixed methode evaluatiemethodiek, met nadruk op kwalitatieve proces evaluatie.
Om deze doelstelling te realiseren is gebruik gemaakt van een mixed method opzet; de conclusie en aanbevelingen komen voort uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek.
Kwantitatief onderzoek:
Voor het eerste deel van het onderzoek is onder 436 kinderen uit groep 7 en 8 een vragenlijst en metingen van lengte en gewicht uitgevoerd. Door middel van de vragenlijst is gekeken wat het huidige kennis- en gedragsniveau van kinderen op het gebied van voeding en beweging is.
Kwalitatief onderzoek:
Het tweede deel van het onderzoek bestond uit observaties van de 4 workshops die Kids in Balance op de interventie scholen heeft uitgevoerd. Door middel van observatie topics die zijn opgesteld door literatuur onderzoek zijn de workshops beoordeeld. De resultaten van dit onderzoek zijn vervolgens uitgezet in een kwalitatieve datamatrix.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
AfdelingInstituut Sport en Bewegingstudies
Datum2010-05-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk