De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rapport Afstudeeropdracht sem. 2 cursusjaar 2012-2013

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Rapport Afstudeeropdracht sem. 2 cursusjaar 2012-2013

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Stichting e-laad wil zich meer gaan profileren als kennis- en expertisecentrum op het gebied van laden van elektrische voertuigen, om netbeheerders en andere partijen te kunnen informeren over de impact en ontwikkelingen van het elektrische vervoer. Stichting e-laad wil dit onder andere realiseren door informatie te verzamelen en het delen van data die beschikbaar is van laadpalen.
De data die binnen komt wordt niet overzichtelijk weergegeven. Het kost veel tijd om rapportages te maken met gegevens uit de data, ook is het niet duidelijk wat stakeholders nu eigenlijk willen zien in de door Stichting e-laad aangeleverde rapportages.
Verder is er afgesproken met de vier grote gemeente Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht (G4) dat zij, in ruil voor kennis en geld, data aanleveren van de laadpalen uit de vier gemeenten. De data die beschikbaar komt, kan niet in het huidige backoffice van Stichting e-laad worden beheerd. Er zal in dit adviesrapport een advies worden utigebracht over een nieuw databeheersysteem.
De vraag die in dit adviesrapport beantwoordt gaat worden is:

Op welke manier kunnen de ICT-dienstverleners voor de ontwikkeling van een databeheersysteem worden geadviseerd, zodat Stichting e-laad de functie van kennis- en expertisecentrum kan vervullen, door data te verrijken, flexibel en efficiënt te zijn?
In de interne analyse wordt gekeken naar de huidige situatie bij Stichting e-laad en waar zij in de toekomst naar toe willen. Ten eerste wordt er gekeken naar de sterke en zwakke punten van Stichting e-laad door middel van het 7S- model. Vervolgens wordt de organisatiecultuur onder de loep genomen. Als derde deel wordt het huidige backofficesysteem uitgebreid beschreven en wordt er afgesloten met het beschrijven van de wens van collega’s ten aanzien van een nieuw beheersysteem. Uit de cultuuranalyse is gebleken Stichting e-laad zich richt op externe postionering en flexibiliteit.
Om een compleet beeld te krijgen van de externe kant worden verschillende factoren geanalyseerd. Ten eerste wordt een DESTEP-analyse uitgevoerd en daarbij ook een toekomstvisie. Vervolgens wordt een uitgebreide stakeholderanalyse uitgevoerd en wordt gekeken naar eventuele nieuwe databeheersystemen. Naast de interne en externe analyse zijn er nog een aantal punten opgevallen door de projectgroep. Deze punten zijn meegenomen in de eigen visie.
De punten die voortkomen uit de interne, externe analyse en eigen visie zijn verwerkt in het programma van eisen en wensen. Om belangrijke eisen en wensen van minder belangrijke wensen te kunnen onderscheiden, is gebruik gemaakt van weegfactoren. Uit het analyseren van de eisen en wensen blijkt dat veel wensen kunnen worden gerealiseerd wanneer er informatie, vanuit andere systemen, toegevoegd kan worden en er op een flexibele manier rapportaes gemaakt kunnen worden. Een datawarehouse is een beheersysteem die dit eenvoudig kan realiseren. In een datawarehouse kan data uit CiMS, E-Base, G4 en externe bronnen worden gekoppeld en kan eenvoudige analyses en rapportages gemaakt worden.
Voor het nieuw te ontwikkelen datawarehouse is een voorstel gemaakt. In dit voorstel zijn de eisen en wensen uit het PvE/W meegenomen. Het voorstel is verdeeld in de volgende fases:
• Fase 1 – Implementatie G4 data in een datawarehouse.
• Fase 2 – Implementatie CiMs in het G4 datawarehouse.
• Fase 3 – Toevoeging van een flexibel rapportagetool.
• Fase 4 – Dynamische data G4 implementeren in het datawarehouse.
• Fase 5 – Toegang stakeholders tot het datawarehouse.
• Fase 6 – Koppelen van de VAS interface.
• Fase 7 – Implementeren van E-Base data in het datawarehouse.
• Fase 8 – Data uit externe bronnen koppelen aan het datawarehouse.
Uit de gemelde problematiek is gebleken dat fase 1 noodzakelijk is. De beslissing van de overige fases zijn van een aantal factoren afhankelijk, bijvoorbeeld de kosten en baten van de betreffende fase. Dit voorstel is verstuurd naar drie ICT-dienstverleners met de vraag dit voorstel te offreren.


De geoffreerde voorstellen zijn vergeleken en aan de hand van een vijftal criteria beoordeeld door de opdrachtnemers. De vijf criteria waarop de offertes worden beoordeeld zijn:
• De functionaliteit van het pakket (5).
• Financiele aspecten (4).
• Het beheer (3).
• Gebruiksvriendelijkheid (2).
• Planning (1).
De cijfers achter de criteria zijn de weegfactoren. In een scoringmatrix is per criteria een score gegeven bij alle offertes. Aan de hand van de weegfactoren en de gegeven score is er een eindscore ontstaan. De ICT- dienstverlenern Info Support is als beste beoordeeld. Dit betekent de aanbieding van deze ICT-dienstverlener vergeleken moet worden met het datawarehouse van Mobi.E uit Portugal, dat voorStichting e-laad beschikbaar wordt gesteld.
Naast dit advies zijn er adviezen gegeven die betrekking hebben op zowel het te ontwikkelen datawarehouse, het CiMS en het E-Base. Daarnaast worden er ook algemene adviezen gegeven.
De adviezen met betrekking tot het datawarehouse luiden als volgt:
• Eerst de implementatie van de fases 1, 2, 3 en 7.
• Rapportages uitbereiden om aan wensen van stakeholders te kunnen voldoen.
• Eén gemeente rapportage in plaats van drie verschillende rapportages.
• Kleine veranderingen in het datawarehouse moeten makkelijk doorgevoerd kunnen worden.
• Data aanlevering via een XML- dump, van zowel G4, CiMS en E-Base.
De adviezen met betrekking tot het CiMS luiden als volgt:
• Clusteren van laadpalen.
• Negatieve transacties moeten beheerd kunnen worden.
• Transacties die bestaan uit meerdere etappes moeten beheerd kunnen worden.
• CiMS moet kunnen omgaan met de nieuwe standaard voor de VAS-interface.
De adviezen met betrekking tot het E-Base luiden als volgt:
• Toevoegen van velden die de volgende informatie per laadpaal kunnen opslaan.
De algemene adviezen luiden als volgt:
• Correct en volledig invullen van beschikbare velden in CiMS en E-Base.
• Overeenstemming van netbeheerders voor een gezamelijke opleverdocument.
• Meer marktgericht onderzoek doen.
• Samenvoegen van CiMS en E-Base.
• Toegang van stakeholders naar het datawarehouse via de bestaande website van Stichting e-laad.

De hoofdvraag bestaat uit vijf delen welke zijn beantwoord in het adviesrapport. De vijf delen zijn:
• Het advies richting de ICT- dienstverleners.
• Dataverrijking.
• Flexibel zijn.
• Efficiente informatievoorziening.
• De visie van het profileren als kennis- en expertisecentrum door Stichting e-laad.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingAutomotive
AfdelingAcademie Engineering en Automotive
Datum2013-05-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk