De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eigen wijze, werkwijze

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Eigen wijze, werkwijze

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De ergotherapeuten van Pro persona te Woerden en Vesalius te Wolfheze maken gebruik van de Vakantietaak, een assessment om de executieve functies bij cliënten met gedragsproblemen na Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in kaart te brengen. Uit een eerdere evaluatie van de ergotherapeuten is gebleken dat de werkwijzen van de ergotherapeuten in het afnemen van de Vakantietaak verschillen. Zo is er onder andere een groot verschil aanwezig in het registreren en scoren. Om tot een eenduidige werkwijze te komen, is een onderzoek gestart met de volgende onderzoeksvragen:
 Hoe wordt de Vakantietaak door de ergotherapeuten van Pro Persona en Vesalius afgenomen om executieve functies bij cliënten met gedragsproblemen na NAH in kaart te brengen?
 Welk registratie,- en scoreformulier van de Brannagan, PRPP en Beoordelingsformulier Executieve Taak sluit het beste aan bij de Vakantietaak?
Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn er deelvragen opgesteld en heeft er oriënterend literatuuronderzoek en kwalitatief onderzoek plaatsgevonden. Er zijn observaties afgenomen om inzicht te krijgen in de werkwijze. De verkregen data uit de observaties zijn meegenomen bij het opstellen van de interviewguide. Het interview is vervolgens afgenomen om achter de mening en ervaringen van de ergotherapeuten over de Vakantietaak te komen. De analyse heeft plaatsgevonden middels de methodes ‘Horizontaal Vergelijken’ en ‘Analyseren aan de hand van categorieën’.
Uit de observaties en interviews is gebleken dat er verschillen en overeenkomsten zijn in de werkwijze. Dit betreft de thema’s: voorbereiding, introductie, begeleiding, registratie, nabespreken en scoren. Uit het oriënterend literatuuronderzoek is gebleken dat de PRPP als beste assessment aansluit bij de Vakantietaak als registratie- en scoreformulier.
Naar aanleiding van de resultaten zijn er aanbevelingen omtrent de werkwijze opgesteld voor de ergotherapeuten. De belangrijkste aanbevelingen die zijn gegeven, zijn gericht op de thema’s opdrachten, registreren en scoren. De aanbeveling betreft de opdrachten is, om opdracht 1 en 2 samen te voegen tot één opdracht. Ook is aanbevolen om opdracht 3 en 4 uit de Vakantietaak te verwijderen en opdracht 5 te hernoemen naar opdracht 2. De aanbeveling betreft het registreren en scoren is om de PRPP als registratie- en scoreformulier te gebruiken, waarbij er gebruik wordt gemaakt van een tweedaagse scholing met Esther Steultjens. Via deze weg kan een gestandaardiseerde werkwijze gecreëerd worden betreft het registreren en scoren van de executieve functies. Tenslotte is er een aanbeveling gedaan voor een vervolgonderzoek, waarbij de aspirant onderzoekers aanbevelen om de nieuwe werkwijze en de standaardisatie van de PRPP te evalueren en te onderzoeken.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingErgotherapie
AfdelingAcademie Paramedische Studies
PartnerPro Persona/Vesalius
Datum2016-08-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk