De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effecten van het implementeren van de

Worden door verpleegkundigen op basis van de KATZ

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Effecten van het implementeren van de

Worden door verpleegkundigen op basis van de KATZ

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Om de conclusie te kunnen trekken werd er een antwoord gegeven op de volgende vraagstellingen:
1. Is het aantal interventies dat gestart is om fysieke achteruitgang tegen te gaan na de
invoering van de KATZ-ADL schaal binnen het verpleegplan in 2013 gestegen ten
opzichte van 2011?
2. Is er een groei te zien in het soort interventies dat specifiek is gestart aan de hand
van de KATZ-ADL schaal in 2013 na invoering van de KATZ-ADL schaal in vergelijking
met de interventies die in zijn opgezet 2011 ten behoeve van het verminderen
van de fysieke achteruitgang?
3. Kan er een verschuiving aangetoond worden in de ontslagbestemming van de patiënten
in 2013 in vergelijking met 2011?
Vanuit het ziekenhuis Rijnstate was de verwachting dat er meer mensen met ontslag naar
huis gingen zonder zorg. In de onderstaande vraagstellingen is te lezen dat er juist minder
mensen met ontslag zonder zorg naar huis gaan in 2013 in vergelijking met 2011. Dit kan
gedeeltelijk geweten worden aan de onderzoekspopulatie. In 2013 had de onderzoekspopulatie
namelijk een hogere leeftijd en KATZ-ADL score.
Vraagstelling 1:
Zoals in de resultaten te zien is, werd er een verschil aangetoond in het aantal interventies
per persoon. Of dit verschil te wijten was aan de invoering van de KATZ-ADL schaal kon
moeilijk worden vastgesteld. Kijkend naar de verschillen binnen de populatie, kon dit verschil
ook het gevolg zijn van de verschillende leeftijden per onderzoekspopulatie of de verschillende
KATZ-ADL scores. In Tabel 1 was te zien dat in 2011 meer mensen een KATZ-ADL
score van 0 of 1/2 hadden en in 2011 meer mensen een KATZ-ADL score van 5/6.
Vraagstelling 2:
Kijkend naar Tabel 4 naar het aantal interventies bij interne afdelingen die in 2013 waren
uitgevoerd, is er een flinke stijging aangetoond in vergelijking met 2011. Een stijging van
39,2%. De meeste interventies in 2013 waren uitgevoerd bij patiënten met een KATZ-ADL
score van vijf of zes. Daarnaast waren er drie interventies uitgevoerd bij een patiënt die geen
KATZ-ADL score had. Deze interventies hadden betrekking op ‘het verbeteren van de mobiliteit’,
‘hulp bij baden, douchen of aankleden’ en ‘hulp bij de toiletgang of gebruik van incontinentiemateriaal’.
De interventie die het vaakst uitgevoerd waren in 2013 was ‘hulp bij baden,
douchen of aankleden’. De meeste patiënten met deze interventie waren ingedeeld bij een
KATZ-ADL score vijf of zes. Daarnaast is ook te zien dat er vaak een diëtist in consult is gevraagd
bij patiënten met een KATZ-ADL score van vijf of zes (26/28, 92,8%). In 2013 was
zes keer de interventie 'diëtist in consult vragen' gedaan, waarvan het vaakst bij een KATZADL
score van één of twee (3/6, 50%).
In 2011 zijn de meeste interventies geweest bij ‘het dagelijks evalueren van infusie, katheters,
fixatie en dwanghekken’. Opvallend was dat het aantal is gedaald in vergelijking met
2013, namelijk met 45%. Verder werd in 2011 het vaakst de interventie ’gebruik van incontinentiemateriaal
of hulp bij de toiletgang’ ingezet. Deze interventie was, verdeeld over de
KATZ-ADL categorie één (11/34, 32,3%), twee (9/34, 26,5%) en drie (10/34, 29,4%), ongeveer
gelijkmatig. In 2011 werd maar één keer de interventie ‘vermijden van medisch onnodige
bedrust’ toegepast, terwijl in 2013 deze interventie twintig keer toegepast was. Dit is een
stijging van 1900%. Daarnaast werd door verpleegkundigen in 2013 meer de aandacht geschonken
aan ‘een adequate pijnbehandeling bij patiënten’, een stijging van 316,6% in vergelijking
met 2011. Ook valt op dat er in 2013 door verpleegkundigen altijd interventies ingezet
werden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2014-01-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk