De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Agressiehanteringstherapie bij Kliniek X

Een onderzoek naar de inhoud en vormgeving van agressiehanteringstherapie voor volwassen cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en agressieregulatieproblemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Agressiehanteringstherapie bij Kliniek X

Een onderzoek naar de inhoud en vormgeving van agressiehanteringstherapie voor volwassen cliënten met persoonlijkheidsproblematiek en agressieregulatieproblemen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In Kliniek X wordt forensische zorg gegeven aan psychiatrische cliënten met
persoonlijkheidsproblematiek. Onderdeel van die zorg is psychomotorische therapie (PMT). Dit
wordt gegeven door Therapeut A en Therapeut B. Zij bieden een module agressiehanteringstherapie
aan die niet theoretisch onderbouwd en al tien jaar oud is. Door deze combinatie sluit de module
niet meer aan bij de huidige agressiehanteringstherapie die aangeboden wordt. De module bevat
onhandige woordkeuzes, mist basisprincipes zoals interventies en rationales en niet alle werkvormen
sluiten goed aan bij de doelgroep. Bovendien is er geen sprake van een basisopzet van een
behandelmodule. Daarom is er een onderzoek opgezet met als onderzoeksvraag: ‘Welke
aanpassingen aan de huidige PMT agressiehanteringstherapie voor volwassen cliënten met
persoonlijkheidsproblematiek en agressiehanteringsproblemen binnen Kliniek X zijn nodig om te
voldoen aan de module-richtlijnen van de Commissie Product- en Module Ontwikkeling van de FVB
(2018) die ook aansluit bij de wensen van de opdrachtgever?’
Om tot een antwoord te komen is er eerst gekeken naar de geschreven module. Dit is vergeleken in
een tabel met het ‘Werkblad Module Basis’ van de CPMO van de FVB (2018), zodat inzichtelijk
gemaakt kon worden waar er in die vergelijking ruimte voor verbetering is en waar de module al aan
de eisen voldoet. Hieruit kon geconcludeerd worden dat het merendeel van de beschrijving van de
agressiehanteringstherapie niet voldoet aan de eisen van het CPMO van de FVB.
Vervolgens is aan de hand van de eerste resultaten een topiclijst opgesteld, waarmee enquêtes en
interviews zijn afgenomen bij de psychomotorische therapeuten. Deze informatie is met behulp van
een horizontale vergelijking overzichtelijk weergegeven, zodat inzichtelijk werd hoe de praktische
uitvoering van de agressiehanteringstherapie wordt vormgegeven. Deze informatie is vervolgens, op
eenzelfde manier en in dezelfde tabel als de geschreven module, vergeleken met de eisen van het
CPMO van de FVB. Hieruit kon geconcludeerd worden dat het merendeel van de praktische
uitvoering van de agressiehanteringstherapie deels aan de eisen voldoet.
Hierna werd de literatuur bestudeert om te kijken wat hier geschreven staat over verschillende
onderwerpen binnen de agressiehanteringstherapie. Er werden meerdere bronnen gevonden die
aansluiten bij de huidige module. Met behulp van deze bronnen, zou de module dus beter
onderbouwd kunnen worden. Ook is gebleken dat er een aantal aspecten verschilden met de
literatuur. Daarom kon er uit het literatuuronderzoek geconcludeerd worden dat de huidige therapie
niet volledig aansluit bij de gevonden literatuur. Het sluit namelijk bij een deel van de gevonden
literatuur wel aan, maar het verschilt ook bij een deel.
Dankzij het onderzoek kon er antwoord gegeven worden op de onderzoeksvraag. Hieruit is naar
voren gekomen dat dat de volgende aanpassingen nodig zijn:
 Een samenvoeging van de praktische uitvoering met de geschreven module.
 Een aanvulling op de bovengenoemde samenvoeging aan de hand van de literatuur van
deelvraag 3.
 Een herschrijving van de module volgens de richtlijnen van het CPMO van het FVB.
 De overeenkomsten tussen de literatuur en de module die in de resultaten van deelvraag 3
worden benoemd onderbouwen.
 De verschillen tussen de literatuur en de module die in de resultaten van deelvraag 3 worden
benoemd aanpassen.
 De werkvormen aanpassen met behulp van de andere benoemde
agressiehanteringsmodules.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2020-08-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk