De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Opvattingen van zorgverleners over pijn en pijnbehandeling bij dementerenden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Opvattingen van zorgverleners over pijn en pijnbehandeling bij dementerenden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het behandelen van pijn bij dementerenden krijgt de laatste jaren meer aandacht. Dit komt
onder andere door de vergrijzing in Nederland. Naar schatting van de Nationale
Gezondheidsraad lijden in 2010 bijna 207.000 ouderen (ouder dan 65 jaar) aan dementie.
Doordat dementerenden pijn anders uiten (bijvoorbeeld in veranderd gedrag) is het voor de
zorgverleners ingewikkelder om pijn te beoordelen en daardoor te behandelen (Achterberg,
Plooij, 2010).
Het doel van dit onderzoek is inzicht geven in de opvattingen van zorgverleners, die direct
betrokken zijn bij de zorg voor dementerenden, over pijn en pijnbestrijding. Daarnaast
kunnen de resultaten van dit onderzoek bijdragen tot een betere herkenning van pijn en
daardoor het adequaat inzetten van interventies om de pijn te verminderen. Het uiteindelijke
effect hiervan zal zijn dat de kwaliteit van leven van de dementerende bewoner verbetert.
Het onderzoek heeft plaatsgevonden op de psychogeriatrische afdelingen van verpleeghuis
Margriet en verpleeghuis Irene Dekkerswald van zorgorganisatie ZZG Zorggroep en op de
psychogeriatrische afdeling van verpleeghuis Eldenstaete van zorgorganisatie Pleyade. Er
hebben 86 respondenten deelgenomen aan het onderzoek. De onderzoekspopulatie bestond
uit; assistenten, helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen, verpleeghuisartsen,
verpleeghuisartsen in opleiding, een huisarts in opleiding, een co assistent en
leerlingen/stagiaires.
De resultaten zijn bekeken voor de gehele populatie, per zorgorganisatie, per afdeling en per
zorgverlener.
De belangrijkste resultaten wijzen erop dat er veel diversiteit is in de opvattingen van
zorgverleners, die direct betrokken zijn bij de zorg voor dementerenden, over pijn en
pijnbestrijding. Hieruit kan worden opgemaakt dat de zorgverleners in alle drie de
verpleeghuizen niet op één lijn zitten. Dit kan verklaard worden door een tekort aan kennis
over pijn en pijnbestrijding bij dementerenden. Als er gekeken wordt naar de variabele
‘functie’ is er veel diversiteit terug te vinden in de antwoorden van de respondenten.
Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de antwoordmogelijkheid ‘niet eens/niet
oneens’ (mogelijkheid 3) door de verzorgenden drie maal vaker wordt ingevuld dan door de
verpleegkundigen en het medisch personeel. Hieruit kan worden opgemaakt dat
verzorgenden vaker ‘geen mening’ over de stellingen met betrekking tot pijn en
pijnbestrijding hebben. Uit het onderzoek blijkt dat slechts 4,8% van de zorgverleners vindt
dat het beoordelen van pijn bij bewoners met dementie een gok is. Dit is opmerkelijk omdat
de zorgverleners in alle drie de verpleeghuizen geen gebruik maken van een instrument om
pijn bij dementerenden te beoordelen. Zij beoordelen pijn aan de hand van subjectieve
observaties. Pijnbeoordeling bij mensen met ernstige dementie, met een beperkt vermogen
om te communiceren, is soms een kwestie van gissen (Feldt et al., 1998 en Ferrell, 2004).

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2011-01-13
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk