De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zelfmanagement in de CVA-revalidatie

uitdagingen voor CVA-getroffenen, partners en professionals

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Zelfmanagement in de CVA-revalidatie

uitdagingen voor CVA-getroffenen, partners en professionals

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De doelstelling van het promotieonderzoek is om meer inzicht te krijgen in zelf-
management na een beroerte. Hiervoor hebben wij onderzoek gedaan naar de ervaringen
en meningen van diverse betrokkenen in de CVA-revalidatie, namelijk de CVA-getroffenen,
de partners en professionals. In totaal zijn zes verschillende deelstudies uitgevoerd.
In Nederland krijgen ieder jaar ongeveer 45.000 mensen een beroerte, ook wel CVA
(Cerebro Vasculair Accident) genoemd. Veel mensen herstellen goed of hebben relatief
weinig restverschijnselen. Sommige CVA-getroffenen ondervinden echter permanente
beperkingen in dagelijkse activiteiten door sensomotorische, cognitieve en/of emotionele
problemen. Daardoor kunnen zij vaak minder participeren in de maatschappij. Voor deze
groep heeft een beroerte meestal ook gevolgen voor de partner of andere naasten. Zij
krijgen vaak een aanvullende rol als mantelzorger, en deze nieuwe situatie leidt regelmatig
tot emotionele en fysieke overbelasting. Zelfmanagement wordt gezien als een belangrijk
concept in de CVA-revalidatie om CVA-getroffenen en hun directe naasten te ondersteunen
in een betere zorg voor zichzelf en een betekenisvol leven na de beroerte. Hoe CVAgetroffenen,
de partners, en professionals in de CVA-revalidatie in Nederland aankijken
tegen zelfmanagement na een beroerte is echter nauwelijks bekend.

In de literatuur zijn veel verschillende definities te vinden van zelfmanagement. Voor
het proefschrift wordt de volgende definitie gebruikt: ‘zelfmanagement is de individuele
mogelijkheid om, eventueel in samenwerking met familie, naasten en professionals, de
symptomen, behandeling, fysieke, psychosociale, culturele en spirituele consequenties
en bijbehorende aanpassingen in leefstijl te managen om te kunnen leven met een
chronische aandoening’. Zelfmanagement wordt onderverdeeld in medisch management,
rol-management en emotioneel management. Medisch management richt zich op het
kunnen managen van de medische aspecten van een chronische ziekte, zoals medicijngebruik,
het nemen van rust en gezonde voeding; sociaal of rol-management is het
kunnen managen van de gevolgen van een (chronische) ziekte voor het dagelijks leven en richt
zich op de betekenisgeving aan het leven en de diverse rollen; emotioneel management
richt zich op het kunnen managen van de emotionele gevolgen en veranderingen als
gevolg van een (chronische) ziekte zoals bijvoorbeeld onzekerheid en angst.

Ondanks dat zelfmanagement principes in verschillende programma’s voor CVAgetroffenen
worden toegepast, zijn de meningen en ervaringen van de CVA-getroffenen
zélf en hun partners over zelfmanagement na een beroerte nauwelijks beschreven. Ook is
weinig bekend over de mening van professionals in de CVA-revalidatie over zelfmanagement.
Willen we effectieve zelfmanagement programma’s voor mensen met een beroerte ontwikkelen
en implementeren, dan is het van belang en logisch om de opvattingen van CVAgetroffenen,
hun partners en professionals in de CVA-revalidatie hierover te onderzoeken.

De belangrijkste doelstelling van het proefschrift was daarom om inzicht te krijgen in
het zelfmanagement van mensen na een beroerte: wat houdt CVA-getroffenen en hun
partners bezig? Wat zijn hun ervaringen ten aanzien van zelfmanagement na een
beroerte? Wat zijn hun wensen en behoeften? En hoe managen CVA-getroffenen en hun
partners zichzelf na ontslag naar huis? Daarnaast wilden we ook weten hoe de verschillende
professionals in de CVA-revalidatie aankijken tegen het concept zelfmanagement en op

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
AfdelingAcademie Paramedische Studies
Kenniscentrum Revalidatie, Arbeid, Sport
LectoraatNeurorevalidatie
Jaar2016
TypeProefschrift
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk