De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Medicatie-incidenten terugdringen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Medicatie-incidenten terugdringen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Jaarlijks belandden 16.000 mensen onnodig in het ziekenhuis door verkeerd geneesmiddelengebruik. Zeven procent daarvan komt zelfs te overlijden. Dit blijkt uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (Schalkwijk, 2010, p. 7). Daarnaast komt in datzelfde onderzoek naar voren dat voornamelijk de situatie in de thuiszorg zorgelijk is. Bij 75% van de 49 bezochte thuiszorginstellingen liepen cliënten onnodig gevaar. Ook in een enquête van de Consumentenbond onder 406 verpleegkundigen gaf bijna de helft van de verpleegkundigen aan maandelijks te maken te hebben met medicatie-incidenten en 17% zelfs wekelijks (Nursing, 2010). Uit voorgaande cijfers blijkt dat de medicatieveiligheid beter kan. Over de definitie van het begrip ‘medicatie-incident’ bestaat nog geen eenduidigheid in de literatuur. In het onderzoeksverslag dat voor u ligt wordt de definitie van het Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8009:2007 gehanteerd: “een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) kan leiden” (VMS Veiligheidsprogramma, 2009).
Het melden van medicatie-incidenten komt voort uit de Kwaliteitswet zorginstellingen. In deze wet staat beschreven dat een instelling de kwaliteit van zorg systematisch moet bewaken, beheersen en zo mogelijk verbeteren. Dat kan een instelling het beste doen door een kwaliteitssysteem te ontwikkelen. Een kwaliteitssysteem is een methode om de kwaliteit te bewaken en te verbeteren (Hollands, Hendriks, Ariëns & Verheggen, 2005, p. 113). Kwaliteitssystemen zijn vooral gebaseerd op kwaliteitsmodellen. Een voorbeeld van een kwaliteitsmodel is de ISO 9000-serie (Hollands, Hendriks, Ariëns & Verheggen, 2005, p. 115). Aan de hand van dit kwaliteitsmodel heeft Zorggroep Zuid-Gelderland (ZZG-zorggroep), de organisatie waar dit onderzoek wordt uitgevoerd, een kwaliteitssysteem opgezet. Er zijn diverse methoden die mogelijkheden bieden om systematisch aan de kwaliteit van zorg te werken. Het melden van incidenten is één van deze mogelijkheden (Poot, Mintjes - de Groot, Weststrate, van der Eerden & Adriaansen, 2008, p. 201). Binnen verzorgingshuizen, verpleeghuizen en de thuiszorg wordt voor het melden van medicatie-incidenten gebruik gemaakt van het Melding Incident Cliënten (MIC)-meldingssysteem. Dit meldingssysteem wordt gezien als een stuurinstrument voor de kwaliteit van zorg binnen deze zorgsettingen (Pagie, 2011). Hiermee worden incidenten, waaronder medicatie-incidenten, inzichtelijk gemaakt en kunnen interventies ingezet worden. Het verstrekken van medicatie wordt in de praktijk uitgevoerd door verpleegkundigen en verzorgenden (v&v). Deze beroepsgroepen zijn bevoegd en bekwaam om deze handeling uit te voeren. Dit is vastgelegd in de wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) (Inspectie voor de Gezondheidszorg1, 2012).
Het kwaliteitsonderzoek dat voor u ligt heeft als onderwerp ‘het terugdringen van medicatie-incidenten in de thuiszorg van ZZG-zorggroep’. Uit een eerdere inventarisatie van ZZG-zorggroep blijkt dat de meest voorkomende fout het verkeerd toedienen van medicatie is. Dit staat omschreven in de opdracht die ZZG-zorggroep heeft uitgegeven. Het gaat in die gevallen vaak om vergeten medicatie of te laat toegediende medicatie. ZZG-zorggroep wil een werkwijze introduceren die het aantal medicatie-incidenten terugdringt. De landelijke projecten met betrekking tot medicatie-incidenten hebben plaatsgevonden in een tijd dat dit geen prioriteit had bij ZZG-zorggroep, maar nu zou er ruimte zijn voor het maken van een verbeteringslag op dit terrein.
7
ZZG-zorggroep heeft het Lectoraat Langdurige zorg, verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, aangesteld om dit kwaliteitsonderzoek uit te voeren.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerZZG Zorggroep
Datum2017-01-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk