De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Cursus Tinteltongen

Onderzoek naar het voedingsgedrag van kinderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Cursus Tinteltongen

Onderzoek naar het voedingsgedrag van kinderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Inleiding samenvatting:
Ferdinand Eeuwes (eigenaar ‘De Groene Schuur’), Ingrid van der Schoot
(kinderbekkenfysiotherapeut) en Mieke van Dasselaar (gewichtsconsulent) hebben samen een
conceptversie van een cursus opgezet voor kinderen van 4 t/m 12 jaar met overgewicht en/of
obstipatie uit de Liemerse gemeenten genaamd ‘Tinteltongen’. Uit ervaringen van deze professionals
blijken dit veelal kinderen te zijn uit lage SES-groepen en worden deze gezondheidsproblemen in veel
gevallen veroorzaakt door een te lage groente- en fruitconsumptie. De inhoud van de huidige cursus
is gebaseerd op ervaringen en gevoel. Cijfers en feiten over deze doelgroep zijn daarbij niet
meegenomen. Daarnaast zijn de smaaklessen, die Ferdinand gebruikelijk geeft aan
basisschoolkinderen, ook onderdeel van de cursus. Het effect van deze smaakles op het
voedingsgedrag van die kinderen is daarbij nog niet onderzocht op korte en lange termijn. Het doel
van het project is inzicht te krijgen in de prevalentie van overgewicht/obstipatie en factoren die in
relatie liggen tot een te lage groente- en fruitconsumptie die spelen bij kinderen van ouders die vallen
in de categorie lage SES. Aan de hand daarvan worden aanbevelingen gedaan ter verbetering van de
cursus ‘Tinteltongen’. De onderzoeksvraag die hieruit voorkomt is: Hoe komt het dat kinderen uit lage
SES-groepen in de leeftijdscategorie 4 t/m 12 jaar uit de Liemerse gemeenten onvoldoende groente
en fruit consumeren en hoe kan de cursus ‘Tinteltongen’ de consumptie van groente en fruit verhogen
volgens de richtlijnen die in Nederland zijn opgesteld?
Deze afstudeerscriptie is gebaseerd op de stappen van het GVO-model.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingAcademie Paramedische Studies
Datum2013-09-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk