De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ervaringen bij arbeidsre-integratie

‘Het proces tussen revalidanten met COPD, werkgevers en bedrijfsartsen’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ervaringen bij arbeidsre-integratie

‘Het proces tussen revalidanten met COPD, werkgevers en bedrijfsartsen’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit rapport vindt u een onderzoek naar de ervaringen van revalidanten, werkgevers en bedrijfsartsen, die zij hebben opgedaan tijdens het arbeidsre-integratieproces. Werkgevers en bedrijfsartsen zijn de primaire partijen die bij een zieke werknemer betrokken zijn op het gebied van arbeidsre-integratie. De onderzoeksvraag luidt: ‘wat zijn de ervaringen van revalidanten, werkgevers en bedrijfsartsen die ze hebben opgedaan tijdens het arbeidsre-integratieproces?’ Het betreft revalidanten met COPD die poliklinisch revalideren bij UCCZ Dekkerswald. Voor dit onderzoek zijn vijf revalidanten, vier bijhorende werkgevers en twee bijhorende bedrijfsartsen geïnterviewd. Deze interviews zijn afgenomen bij revalidanten die ten tijde van het onderzoek bezig waren met revalideren of die recent gerevalideerd hebben. Er is binnen de organisatie niet eerder onderzoek gedaan naar de ervaringen van de betrokken partijen in het arbeidsre-integratieproces. Om deze reden is het onderzoek kwalitatief en inventariserend van aard. Door open interviews af te nemen, zijn de ervaringen zo breed mogelijk in beeld gebracht. Vanuit de probleemanalyse blijken er veel factoren te zijn die het arbeidsre-integratieproces beïnvloeden. Het betreft factoren op persoonsniveau, bijvoorbeeld acceptatie- en verwerking van de ziekte en de omgang met de ziekte. Daarnaast zijn er factoren die de samenhang van de primaire partijen beschrijft, zoals overeenstemming tussen de partijen. Als laatste worden er maatschappij gebonden factoren benoemd, zoals de Wet Verbetering Poortwachter. In het praktijkonderzoek zijn ervaringen naar voren gekomen die volgens de respondenten het arbeidsre-integratieproces beïnvloeden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
AfdelingInstituut Sociale Studies
Datum2014-10-08
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk