De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dienstenmatrix op basis van WMO - Nieuwe Stijl

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Dienstenmatrix op basis van WMO - Nieuwe Stijl

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In opdracht van Vilente en het Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief is er onderzoek gedaan naar de informatievoorziening over de zorg- en dienstverlening in de gemeente Ede met als doel het ontwikkelen van een adequate dienstenmatrix. Er is kwalitatief onderzoek uitgevoerd middels interviews onder professionals, welke zijn getranscribeerd en gecodeerd. Daarnaast is actie-onderzoek opgestart middels een bijeenkomst met professionals waarin de uitkomsten van de interviews zijn besproken. De volgende, meest belangrijke resultaten zijn naar voren gekomen uit dit onderzoek. Er blijkt geen overzicht te zijn van de sociale kaart in Ede, voor zowel professional als burger. Voor de ontwikkeling hiervan wordt de Gemeente Ede als initiatiefnemer gezien. Professionals willen meer (integraal) samenwerken waarbij persoonlijke ontmoeting essentieel is. Deze samenwerking is tevens een voorwaarde voor adequate uitvoering van WMO Welzijn Nieuwe Stijl. Een meer wijkgericht en geclusterd zorgaanbod sluit hier op aan. Onder professionals is hier reeds draagkracht voor. Algemeen kan gezegd worden dat de acht bakens van de WMO Welzijn Nieuwe Stijl nog niet voldoende geintegreerd zijn in de werkwijze van professionals. Hiervoor is een attitude verandering en bewustwording van de WMO Welzijn Nieuwe Stijl nodig. Ook hiervoor zien de professionals de Gemeente Ede als initiatiefnemer en coordinator.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingErgotherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Academie Paramedische Studies
Datum2012-06-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk