De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het ontwerpen van een hygiëneprotocol

voor de medische dienst van de Penitentiaire Inrichting Vught

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het ontwerpen van een hygiëneprotocol

voor de medische dienst van de Penitentiaire Inrichting Vught

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit kwaliteitsproject is uitgevoerd in opdracht van de medische dienst van de Penitentiaire
Inrichting Vught (P.I. Vught).
De aanleiding van dit kwaliteitsproject komt voort uit de visie van de Penitentiaire Inrichtingen
dat de kwaliteit van zorg die de medische dienst biedt gelijkwaardig moet zijn aan de zorg die
buiten de Penitentiaire Inrichting geboden wordt. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren is
behoefte ontstaan aan meer inzichtelijkheid in de hygiëne-eisen die aan verschillende
aspecten van de medische dienst gesteld worden.
Het doel van dit kwaliteitsproject was het ontwikkelen van een protocol waarin staat welke
hygiëne-eisen er worden gesteld aan het handelen, de materialen en de ruimtes die de
(para)medische medewerkers van de medische dienst in de P.I. Vught gebruiken.
Om het hygiëneprotocol tot stand te laten komen is gebruik gemaakt van het ontwerp- en
ontwikkelingsonderzoek dat Migchelbrink (2008) beschrijft. Deze bevat acht verschillende
fasen.
De analyse van de uitgangssituatie heeft geresulteerd in een beschrijving van de huidige
situatie en een overzicht van de gewenste situatie. Het omschrijven van de
oplossingsrichting heeft geleid tot een beschrijving van de eisen waaraan het protocol moet
voldoen. De inventarisatie van de oplossingsmogelijkheden heeft inzicht gegeven in de
onderwerpen die het protocol moet gaan bevatten. De opdrachtgever is akkoord gegaan met
de opgestelde criteria waaraan het protocol moet voldoen en de onderwerpen die het moet
bevatten. Er heeft een inschatting plaatsgevonden van de realiseerbaarheid, dit heeft
geresulteerd in een positieve beoordeling. Met de informatie uit bovenstaande fasen is het
protocol vervaardigd en nadien getest. Hieruit bleek dat het protocol aan alle gestelde eisen
voldoet. Om dit protocol te integreren in de praktijk heeft de projectgroep adviezen
uitgebracht voor de implementatieprocedure. Als laatst zijn er discussie- en conclusie punten
weergegeven en worden enkele aanbevelingen gedaan.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2010-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk