De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het gezin in de schijnwerpers! : hoe dramatherapie verbinding in gezinnen tot stand brengt

Een kwalitatief onderzoek naar de werkzame factoren van gezins-dramatherapie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Het gezin in de schijnwerpers! : hoe dramatherapie verbinding in gezinnen tot stand brengt

Een kwalitatief onderzoek naar de werkzame factoren van gezins-dramatherapie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen een jeugd geestelijke gezondheidsorganisatie (hierna organisatie X genoemd) wordt vermoed dat het werken met gezinnen in dramatherapie bij kinderen met emotieregulatieproblemen en problemen in sociaal contact beter aansluit dan individuele dramatherapeutische behandeling. Onderhavig onderzoek is uitgevoerd om de kennis over gezins-dramatherapie en daarmee de huidige geringe inzet van gezins- dramatherapie binnen organisatie X te vergroten. De onderzoeksvraag luidt: “Wat zijn de werkzame factoren van gezins-dramatherapie binnen organisatie X volgens de literatuur, drie dramatherapeuten en een gezin die ervaring hebben met gezins-dramatherapie?” Ter beantwoording van deze vraag is ten eerste dossier- en literatuuronderzoek gedaan naar de doelgroep. Vervolgens is (inter)nationale vakliteratuur onderzocht met betrekking tot gezinstherapie en de werkzaamheid van elementen in het werken met gezinnen en dramatherapie. Daarnaast hebben er semigestructureerde interviews plaatsgevonden met één dramatherapeut werkzaam bij organisatie X, drie dramatherapeuten met ervaring met gezins-dramatherapie en één gezin met ervaring met gezins-dramatherapie. Deze onderzoeksmethoden resulteerden in een verscheidenheid aan relevante informatie, waaruit inzicht verkregen is in de werkzaamheid van gezins- dramatherapie. Op basis van de resultaten is geconcludeerd dat hechtingsgericht werken, ervaren en doen met de focus op emoties en beweging, en maatwerk werkzame factoren zijn van de gezins- dramatherapie binnen organisatie X. Tevens zijn het wisselen van perspectief tussen speler, toeschouwer en regisseur, mogelijkheden van distantie en direct werken, en het gebruik van emotionele basisbehoeften als kader werkzame factoren. Samenspel en een empathische, compassievolle en directieve basishouding van de therapeut behoren eveneens tot deze werkzame factoren. In de evaluatie van het onderzoeksproces is gesteld dat de interne validiteit van onderhavig onderzoek groot is en dat de conclusies vermoedelijk gegeneraliseerd kunnen worden. Echter zijn effectiviteitsstudies nodig om de externe validiteit te vergroten. De betrouwbaarheid van het onderzoek is klein, doch passend bij het type onderzoek. Ten slotte zijn relevante aanbevelingen geformuleerd voor de opdrachtgever en de beroepspraktijk. Het huidige onderzoeksverslag is geanonimiseerd.

Toon meer
OrganisatieHAN University of Applied Sciences
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2022-02-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk