De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Palliatieve zorg rondom palliatieve sedatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Palliatieve zorg rondom palliatieve sedatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Palliatieve sedatie in de thuissituatie is de laatste jaren steeds meer in opkomst. Bij palliatie-ve sedatie wordt door de (huis)arts het bewustzijn van de patiënt opzettelijk verlaagd.
Wanneer de symptoomlast van een patiënt dusdanig is, dat deze niet of zeer moeilijk te be-handelen is, kan worden besloten om palliatieve sedatie in te zetten. De intentie van deze behandelingen is de last te verminderen en niet om levensverkorting te bewerkstelligen.
Het is niet duidelijk op welke wijze verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg patiën-ten monitoren en welke zorg zij verlenen. Om die reden is vanuit het Lectoraat Eerstelijns-zorg van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) een project ‘Monitoring en zorg rondom palliatieve sedatie’ van start gegaan. Het doel van dit onderzoek is dan ook om inzicht te verkrijgen in de zorgverlening door verzorgenden en verpleegkundigen in de thuissituatie bij patiënten met palliatieve sedatie.
Middels een kwalitatief beschrijvend onderzoek is bij zeven (wijk)verpleegkundigen een se-migestructeerd interview afgenomen in de eigen (werk)omgeving. De interviews werden af-genomen aan de hand van een topiclijst en nadien getranscribeerd, gecodeerd en geanaly-seerd.
Uit de verzamelde gegevens kunnen een aantal conclusies getrokken worden. Een duidelijk conclusie die naar voren kwam was dat er kwalitatief goede zorg werd verleend, ondanks dat de zorg op intuïtie werd uitgevoerd. Het werken op intuïtie kwam voort uit werkervaring. Hierbij werden nauwelijks observatielijsten en meetinstrumenten gebruikt. Tevens zorgt de betrokkenheid van de naasten bij het zorgproces voor een goed verwerkingsproces bij de naasten. Zowel tijdens als na de stervensfase. Zij weten, naar eigen zeggen, dat de naasten erg tevreden zijn over de zorg. Over het contact met de huisarts zijn er verschillende menin-gen. Het contact werd door de meerderheid van de respondenten als redelijk ervaren. De respondenten die met de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) werken, ervaren het contact met de huisarts zelfs als goed. Hieruit kun je mogelijk concluderen dat het werken met de LESA voorwaarden het contact met de huisarts bevorderd. Wel laat de meerderheid van de respondenten weten dat hierin structureel verbeterpunten liggen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2014-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk