De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

IOG? Ja of Nee?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit rapport is geschreven vanuit de opleiding Pedagogiek in het kader van de onderwijseenheid Onderzoek & Innovatie. In opdracht van de heer Van Wessel, de manager van Specialistisch Ambulant Pactum (SAP), is er gekeken naar factoren die mogelijk van invloed zijn op de toegenomen vraag naar IOG. IOG staat voor Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling.
De Jeugdhulp wordt vanaf 1 januari 2015 ingekocht door de gemeente (Ministeries van VWS, V&J en VNG, 2012). Dit betekent dat vanaf dit moment de verschillende wijkteams in de regio Arnhem-FoodValley voortaan de eerste schakel zijn in een hulpverleningsproces. Zij kijken naar welke hulp gewenst is en wat passend zou zijn. Zij geven ook de beschikkingen voor jeugdhulp af aan de verschillende jeugdhulpaanbieders. Dit betekent dat het vanaf dat moment belangrijk is geworden ‘hoe de gemeente en wijkteams naar de jeugdhulpaanbieders kijken’ en ‘hoe jeugdhulpaanbieders zichzelf laten zien in de huidige “zorgmaatschappij”. In het overleg met de opdrachtgever, de heer Van Wessel, kwam naar voren dat hij graag inzicht wil krijgen in het ‘wat’ en ‘hoe’. Zijn vragen luidden als volgt: ‘Wat zijn factoren die mogelijk van invloed zijn op de toegenomen vraag naar IOG’ en ‘Hoe kunnen wij, Pactum jeugd- en opvoedhulp, het beste inspelen op deze toegenomen vraag?’. In dit onderzoek zal er gekeken worden naar de ‘wat’ vraag en de mogelijke factoren die van invloed zijn.
Het doel van dit onderzoek is om kennis en inzicht te krijgen in de factoren die mogelijk van invloed zijn op de toegenomen vraag naar IOG. Daarnaast is het doel om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de hulp die er door SAP wordt aangeboden.
De onderzoeksvraag passend bij hetgeen hierboven beschreven luidt als volgt: ‘Hoe biedt Pactum jeugd- en opvoedhulp de Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling aan binnen het pedagogisch werkveld?’. De hierbij behorende deelvragen:
1. Hoe verhoudt het hulpverleningsaanbod van SAP zich met andere jeugdhulpverleningsorganisaties in de regio Arnhem-FoodValley?
2. Welke factoren zijn van invloed bij een IOG-verwijzing naar Pactum vanuit een wijkteam?
3. Dragen de algemeen werkzame factoren (voor de uitvoering van interventies), uitgevoerd door SAP, bij aan een doorverwijzing voor IOG?
4. Spelen de ervaringen van cliënten een rol in de doorverwijzing naar Pactum?
Uit dit onderzoek is gebleken dat Pactum zichtbaar is tussen de andere jeugdhulpaanbieders binnen de regio Arnhem-FoodValley. Echter zijn er voor Pactum wel verbeterpunten op het gebied van zichzelf presenteren als organisatie op de aanbiedersmarkt. Een pluspunt voor Pactum is de factor ‘matching’. Daarnaast heeft Pactum een positieve positie als het gaat om de lengte van de wachtlijst. Pactum zou er vooralsnog wel een voordeel mee doen wanneer er ingezet gaat worden op het verkorten van de wachtlijst, omdat de factor wachtlijst een bepalende factor blijkt te zijn. De ervaringen van collega’s in de wijkteams met Pactum zijn niet allemaal even positief en er worden ook een aantal verbeterpunten aangedragen vanuit deze teams. De uitvoering van de IOG-methodiek door de Pactum-hulpverleners is goed. De evaluaties met cliënten zouden meer meegenomen mogen worden zodat deze eveneens kunnen dienen voor verbetering van de manier van aanbieden als organisatie. Hoe Pactum de IOG-methodiek op dit moment aanbiedt is voldoende, maar er is zeker ruimte voor verbetering.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnerPactum jeugd- en opvoedhulp
Datum2017-01-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk