De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Burgers uit de wijk: gelijkwaardige samenwerkingspartners voor sociaal werkers uit wijkteams!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Burgers uit de wijk: gelijkwaardige samenwerkingspartners voor sociaal werkers uit wijkteams!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De wijze waarop burgers worden ondersteund is sinds de decentralisaties veranderd. De Wet
Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet hebben hier aan bijgedragen. Zelfredzaamheid
bevorderen, participatie vergroten en sociale samenhang verbeteren lijken binnen de hulpverlening
vanzelfsprekend geworden. Iedere gemeente is verantwoordelijk voor de wijze waarop dit wordt
vormgegeven. Tegelijkertijd moet er meer voor minder geld (van Dam, Kluft, & Scheffelaar, 2016).
Veel gemeenten zetten wijkteams in om op efficiënte wijze vorm te geven aan de ondersteuning van
kwetsbare burgers. Hierdoor is er de laatste jaren een explosieve groei van het aantal wijkteams in
Nederland ontstaan. Uit onderzoek van Movisie, onder 224 gemeenten, blijkt dat in 2014 69% van de
gemeenten één of meerdere wijkteams had. In 2015 is dit gegroeid naar 86% (van Arum, 2015).
Binnen veel wijkteams is een integrale werkwijze het uitgangspunt, zodat alle buurtbewoners bereikt
worden. Hiervoor zijn korte lijnen, snelle afstemming en uitwisseling van expertise tussen
verschillende professionals noodzakelijk. De sociaal werker heeft een signalerende taak, zodat er
tijdig actie wordt ondernomen om passende ondersteuning aan kwetsbare burgers te bieden (NVMW,
2013). Echter blijkt in de praktijk dat de visie en werkwijze van verschillende professionals uit een
wijkteam niet altijd op elkaar aansluiten (Kluft, 2016). Dit kan de integrale samenwerking belemmeren.
Toch willen wijkteams met behulp van de integrale werkwijze meer oplossen met collectieve
voorzieningen. Sociaal werkers moeten aanwezig zijn in de leefomgeving van burgers, waarbij zij
samenwerkingen zoeken met de buurt (Sok, van den Bosch, Goeptar, Sprinkhuizen, & Scholte, 2013).
Toch blijkt het creëren van verbindingen in de wijk onvoldoende te gebeuren. Volgens Hilhorst en van
der Lans (2016) is een onderliggend probleem dat professionals voldoende kennis hebben om
individuele hulpvragen tegemoet te komen, maar te weinig weten wat nodig is om betrokkenheid in de
buurt te organiseren en hier verbindingen aan te geven. Het denken in collectiviteiten is uitgegroeid tot
blinde vlek van de transitie binnen het sociaal domein. Dit sluit niet aan bij de beloftes van de
decentralisaties, namelijk dat burgers meer betrokken zouden raken bij het werk van sociale
professionals in wijkteams (Hilhorst & van der Lans, 2016). Om hier verandering in aan te brengen,
stel ik de vraag: Hoe kunnen sociaal werkers uit wijkteams met burgers uit de wijk samenwerken aan
een verbetering van een collectieve aanpak?

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
Datum2017-04-18
TypeWorkingpaper
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk