De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bungalows in het park

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bungalows in het park

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Uit onderzoek naar de verwachte bevolkingsgroei in de gemeente Venray, is gebleken dat er een tekort aan woningen komt in Oostrum. Deze verwachting is het resultaat van een door de gemeente gemaakt woningbehoefteonderzoek. De gemeente wil graag nieuwe woningen laten bouwen om dit woningtekort te compenseren.
Hoexbouw mag tien levensloopbestendige woningen bouwen in Oostrum. Het is voor Hoexbouw van groot belang om deze woningen op een duurzame manier te realiseren en deze moet men uiteindelijk ook duurzaam kunnen slopen. Hoexbouw wil bij dit project gebruik maken van Fr-iso framebouw. De doelstelling is om project ‘Bungalows in het park’ van A tot Z te bekijken. Om het project een goede basis te geven is het van belang dat de huidige situatie helder is en het voortraject in kaart is gebracht.
Vervolgens is gekeken naar de benodigde stappen om uiteindelijk van de A tot de Z te komen.
Om Fr-iso framebouw toe te kunnen passen in het project dienen de studenten het ontwerpproces van ‘Bungalows in het park’ te begeleiden, het concept Fr-iso framebouw uit te werken en te toetsen op verschillende fronten en het project bedrijfseconomisch te berekenen.
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt:
‘’ Wat houdt Fr-iso framebouw in, die Hoexbouw gebruikt bij project ‘Bungalows in het park’ en hoe ziet dit er bedrijfseconomisch uit? ’’
Het concept Fr-iso framebouw is ontwikkeld aangezien de traditionele bouwmethoden niet meer volledig aansluiten bij de tegenwoordig gestelde eisen. Deze eisen hebben betrekking op de duurzaamheid en energiebesparing. Bij traditionele bouwmethoden is naadloos isoleren vrij lastig. Fr-iso framebouw is een bouwmethode welke gebruik maakt van staalframebouw. Naast het gebruik van staalframe is de door Hoexbouw ontwikkelde isolatiemortel Fr-iso gebruikt. Hoexbouw gebruikt Fr-iso om de wand- en dakopbouw af te storten tot één isolerende schil. Hierdoor ontstaat er een geheel naadloze schil. Fr-iso framebouw is geheel damp-open en hierdoor realiseert men een minder vochtig binnenklimaat en tevens een gezond leefklimaat in de woning. Fr-iso is geschikt voor verschillende toepassingen zoals: storten van isolerende ondervloeren, afstorten van wanden en storten van (plat)dakisolatie. Het concept Fr-iso framebouw is op diverse fronten getoetst. Hieruit is te concluderen dat de bouwdelen van Fr-iso framebouw voldoen aan de gestelde eisen vanuit bouwbesluit. Daarnaast voldoet Fr-iso framebouw aan de verwachtingen van Hoexbouw.

Vanwege de ontwikkelingen in milieueisen is het erg belangrijk dat men verantwoord omgaat met grondstoffen. Fr-iso is ontwikkeld met oog op duurzaamheid en recycling. Fr-iso bestaat voornamelijk uit
EPS. EPS bestaat voor 98% uit lucht en is tot vijf keer volledig mechanisch recyclebaar. De gerecycleerde EPS kan men gebruiken voor de productie van nieuw isolatiemateriaal. Daarnaast bestaat Fr-iso uit hoogovencement. Dit is echter in zeer lage concentraties. De cement kan men na het recyclen hergebruiken voor diverse doeleinden. Tot slot zijn er in Fr-iso nog speciale additieven toegevoegd. Deze additieven zijn natuurlijke producten en hebben geen nadelige milieueffecten.
Het staalframe is 100% recyclebaar. Verder bestaat de opbouw van Fr-iso framebouw uit EPS platen, deze zijn eveneens tot wel vijf keer mechanisch recyclebaar. Tevens bestaat de opbouw uit vuren regels. Bij het recyclen van hout krijgt het hout een nieuwe bestemming. Tot slot is de binnenzijde van de opbouw afgewerkt met Hydropanel. Bij het recyclen van Hydropanel is dit te hergebruiken als toevoeging aan beton voor de fundering.
Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen Fr-iso framebouw en de traditionele bouwmethoden is er een literatuurstudie gedaan naar de traditionele bouwmethoden. Volgens Jellema zijn er vier bouwmethoden namelijk: stapelbouw, gietbouw, montagebouw en houtskeletbouw. Tevens zijn er twee andere bouwmethoden meegenomen namelijk: staalframebouw en staalskeletbouw. Dit zijn eigentijdse varianten op houtskeletbouw en montagebouw. Deze waren belangrijk voor het uitwerken van Fr-iso framebouw en zijn daarom ook meegenomen in het onderzoek.

De opmerkelijke verschillen tussen Fr-iso framebouw en de traditionele bouwmethoden zijn vooral zichtbaar in de gangbare afwerking van de gevels. Vaak is het bij de traditionele bouwmethoden mogelijk om voor één of twee soorten gangbare gevelafwerking(en) te kiezen. Bij Fr-iso framebouw zijn echter verschillende soorten gangbare gevelafwerkingen mogelijk op nagenoeg dezelfde wandopbouw. Verder zijn er vooral verschillen op te merken tussen Fr-iso framebouw en stapel-, giet- en montagebouw. De verschillen hiertussen zijn zichtbaar op de volgende aspecten: weersonafhankelijkheid, flexibiliteit in de gebruiksfase en gewicht.
Tussen Fr-iso framebouw en houtskelet-, staalskelet- en staalframebouw zitten ook verschillen maar deze verschillen zijn minder groot. Dit komt voornamelijk doordat Fr-iso framebouw de pluspunten van staalskeletbouw en de sterke punten van houtskeletbouw combineert.

Om het project bedrijfseconomisch te bekijken is er gekeken naar de stichtingskosten. Deze stichtingskosten zijn onderverdeeld in drie groepen namelijk: grondkosten, bouwkosten en bijkomende kosten. De grondkosten zijn terug te vinden in de grondexploitatie. De bouwkosten en bijkomende kosten zijn terug te vinden in de opstalexploitatie. Voor het project ‘Bungalows in het park’ is een grondexploitatie en een opstalexploitatie gemaakt. Hieruit blijkt dat bij de verkoop van de woningen het project ‘Bungalows in het park’ bedrijfseconomisch niet interessant is. Naar verwachting zal Hoexbouw bij de verkoop van de woningen €123.791,00 verlies draaien. Echter is het voor Hoexbouw de bedoeling om de woningen te verhuren. Er is een bruto aanvangsrendement van 5,2% te behalen. Hieruit is te concluderen dat het project ‘Bungalows in het park’ bij verhuur uiteindelijk winstgevend is.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
PartnerHoexbouw
Datum2017-06-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk