De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Door middel van de oervormen naar een meer ontspannen zelf' - Een onderzoek naar het ontwikkelen van een behandelproduct ‘Beeldende Stress Reductie Training’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

'Door middel van de oervormen naar een meer ontspannen zelf' - Een onderzoek naar het ontwikkelen van een behandelproduct ‘Beeldende Stress Reductie Training’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Met dit onderzoeksverslag wordt antwoord gegeven op de vraag hoe de oervormen uit het ‘Geführtes Zeichnen’ geïntegreerd kunnen worden tot een module/behandelproduct ‘Beeldende Stress Reductie Training’ gebaseerd op mindfulness (MBSR) die ingezet kan
worden bij volwassen cliënten met stressgerelateerde klachten zoals depressie en/of burnout.
In de inleiding wordt beschreven hoe de onderzoekster is gekomen tot deze onderzoeksvraag en het onderzoeksonderwerp. Uit de literatuurstudie en de inhoudelijke oriëntatie bleek dat er vakkennis ontbrak over hoe men de oervormen uit ‘Geführtes Zeichnen’ in kan zetten bij het behandeldoel stressreductie
en welke raakvlakken er tussen mindfulness en ‘Geführtes Zeichnen’ zijn. Daaruit volgen de doelstellingen en de hoofdonderzoeksvraag: Hoe kunnen de oervormen uit het ‘Geführtes Zeichnen’ geintegreerd worden tot een product ‘Beeldende Stress Reductie Training’ gebaseerd op mindfulness (MBSR) die ingezet kan worden bij volwassen cliënten met stressgerelateerde klachten zoals depressie en/of burnout?
In dit praktijkonderzoek werd gebruik gemaakt van de onderzoeksmethode ‘ontwikkelingsonderzoek met een interpretatiekwalitatieve benadering’ omdat het gaat om het
ontwikkelen of ontwerpen van een behandelconcept. De dataverzameling vond plaats door middel van literatuuronderzoek, het houden van interviews en participerende observatie. Om de gegevens te analyseren werd gebruik gemaakt van formele inhoudsanalyse en het vormen van matrixen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2011-06-17
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk