De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bomen in beeld

Een onderzoek naar beeldkenmerken in boomtekeningen van ouderen met een depressieve stoornis via de BeeldWaarNemings-lijst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bomen in beeld

Een onderzoek naar beeldkenmerken in boomtekeningen van ouderen met een depressieve stoornis via de BeeldWaarNemings-lijst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit is een inventariserend en fenomenologisch onderzoek. Het richt zich op de waarneming van 16 boomtekeningen afkomstig van 16 ouderen met een depressieve stoornis. De instelling waarvoor het onderzoek werd uitgevoerd, is de ouderenpsychiatrie Maria Mackenzie in Nijmegen. De boomtekeningen werden gescoord via het observatie- en behandelingsinstrument de ´BeeldWaarNeming´. In dit onderzoek werden de objectieve beeldelementen van de BeeldWaarNemings-lijst1 toegepast om beeldkenmerken van de doelgroep ouderen met een depressie te verzamelen.

Het onderzoek is kwalitatief en kwantitatief van aard. Bij kwalitatief gaat het om het vaststellen van de hoedanigheid en karakteristieken van de beeldkenmerken. Kwantitatief houdt in het constateren van de meest voorkomende beeldkenmerken in alle 16 boomtekeningen.

Via dit onderzoek wordt getracht om de volgende vraag te beantwoorden: Welke beeldkenmerken van 16 DDS-boomtekeningen van 16 oudere cliënten met een depressieve stoornis op Maria Mackenzie in Nijmegen kunnen gescoord worden via het instrument BeeldWaarNeming en welke beeldkenmerken zijn het meest voorkomend? Alle voorkomende beeldkenmerken, die gescoord werden via de BeeldWaarNemings-lijst,
werden vergeleken met relevante literatuur om de resultaten te onderbouwen. Onze conclusie uit de resultaten is dat de boomtekeningen individueel zijn qua vormgeving. Echter, er zijn ook overeenkomsten op te merken bij de kwantiteit en kwaliteit van de beeldkenmerken. De literatuur bevestigt de meeste resultaten.

De overeenkomsten komen volgens de onderzoekers vooral in de drie volgende ´beeldpatronen´ terug: Contrast stam en kroon, ruimtegebruik en schematische opbouw. Dit onderzoek is relevant voor de algemene ouderenpsychiatrie en Maria Mackenzie, want het levert informatie op over beeldkenmerken bij de doelgroep ouderen met een depressie. Het zou een basis kunnen zijn voor beeldend therapeutische diagnostiek en behandeling van ouderen met een depressieve stoornis via de BWN.

Door vervolgonderzoek in de praktijksituatie te doen, kunnen beeldende onderzoekers beeldkenmerken samen met de cliënt bespreken en behandeldoelen opstellen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2013-09-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk