De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ervaringen van palliatieve patiënten met het invullen van vragenlijsten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ervaringen van palliatieve patiënten met het invullen van vragenlijsten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond Het specialistisch team palliatieve zorg van het UMC St. Radboud neemt vragenlijsten af bij de palliatieve patiënten waarbij zij in consult worden gevraagd. Dit doen zij om de zorgbehoeftes van de patiënt in kaart te brengen zodat zij daar direct actie op kunnen ondernemen. Het team wil ook over de lange termijn gegevens van de palliatieve patiënten verzamelen, om over meer informatie te beschikken met betrekking tot deze patiëntencategorie in het algemeen. Tot nu toe gebeurt het invullen/afnemen en verwerken van de vragenlijsten onvoldoende en inconsequent. Het specialistisch team palliatieve zorg wil te weten komen wie of wat factoren zijn in het inconsequent afnemen van de vragenlijsten en daarom wordt nu eerst onderzocht of de manier waarop patiënten de vragenlijsten ervaren een reden is waarom de vragenlijsten onvoldoende worden ingevuld, afgenomen en geregistreerd. Doelstelling De doelstelling van het onderzoek is om vóór januari 2013 inzicht te verkrijgen in hetgeen een palliatieve patiënt, klinisch of poliklinisch in behandeling bij het UMC St. Radboud, ervaart ten aanzien van het afnemen/invullen van de vragenlijsten: Klachtendagboek, Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) en de Lastmeter. Methode Het onderzoek is kwalitatief van aard omdat er diep wordt ingegaan op het onderwerp en er wordt veel informatie verkregen om achtergronden achter ideeën van de palliatieve patiënten te ontdekken. Er was nog weinig bekend over het onderwerp en met kwalitatief onderzoek is een vrij onbekend onderwerp goed te onderzoeken. Om de nodige informatie te verkrijgen is gekozen voor het semigestructureerd interview. Door middel van het interview kunnen gedachtes en ideeën worden uitgediept. Voor het afnemen van de interviews wordt gebruik gemaakt van een semigestructureerde vragenlijst, waardoor er de mogelijkheid is om diep op de informatie van de respondent in te gaan. Voor het afnemen van de interviews is een gelegenheidssteekproef genomen. De opgenomen interviews zijn getranscribeerd en later gecodeerd om de belangrijkste resultaten te ordenen. Daarna zijn de resultaten geanalyseerd en uitgebreid beschreven en bediscussieerd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
PartnerUMC St. Radboud
Datum2017-01-23
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk