De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De rol van de mantelzorger in het ziekenhuis, stressverhogend of stressverlagend

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De rol van de mantelzorger in het ziekenhuis, stressverhogend of stressverlagend

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Achtergrond: Het Radboudumc te Nijmegen wil graag door samen te werken met de patiënt, zorgen voor een betere kwaliteit van zorg. Dit is de reden dat ‘de patiënt als partner’, het motto is van het Radboudumc. Afdeling C2X, met als specialismen orthopedie, keel neus oor (KNO) en mond kaak aanzicht (MKA), van het Radboudumc wil door het inzetten van de mantelzorger gedurende de ziekenhuisopname, een eigen invulling geven aan dit motto. Dit wil zeggen dat de mantelzorger meer betrokken wordt tijdens de ziekenhuisopname. Het Radboudumc is van mening dat daardoor de patiënt en diens mantelzorger beter voorbereid zijn op de thuissituatie en de patiënt eerder en beter ontslagen kan worden uit het ziekenhuis. Afdeling C2X wil inzicht verkrijgen in de behoeftes van de patiënt, diens mantelzorger, de verpleegkundigen en verpleegassistenten. Daarnaast willen zij inzicht krijgen op welk moment en welke manier de informatievoorziening moet plaatsvinden naar patiënt en diens mantelzorger toe. Doelstelling: De doelstelling van het onderzoek is om voor januari 2014 inzicht te verkrijgen in de behoeften van, aan de ene kant de orthopedische patiënt met diens mantelzorger en aan de andere kant de verpleegkundigen en verpleegassistenten voor wat betreft het inzetten van mantelzorgers tijdens de ziekenhuisopname op afdeling C2X van het Radboudumc. Tevens is duidelijk geworden wat de belemmerende en bevorderende factoren zijn en op welk moment en welke manier de informatievoorziening naar patiënt en mantelzorger plaats moet vinden. Methode: Het onderzoek is kwalitatief van aard omdat het onderzoek gericht is op de meningen en behoeften van de respondenten. Om de gegevens te verzamelen is gekozen voor twee vormen van interviewen. De eerste vorm is het afnemen van gestructureerde open interviews onder de patiënten en diens mantelzorgers. Als tweede vorm is gekozen om twee focusgroep interviews af te nemen onder de verpleegkundigen en verpleegassistenten. Er is een gerichte steekproef getrokken voor het afnemen van de interviews. Na het afnemen van de interviews, zijn de interviews samengevat in een kader. De gegevens uit deze kaders zijn geanalyseerd. Bij de analyse is gebruikgemaakt van de deelvragen. Onder de deelvragen zijn veelvoorkomende thema’s beschreven en verwerkt. Daarbij is gebruikt gemaakt van citaten van de respondenten.
Resultaten: De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op twee onderzoeksgroepen. Enerzijds de patiënt en diens mantelzorger. Binnen deze onderzoeksgroep zijn tien interviews afgenomen, wat resulteert in 19 ondervraagde respondenten. De tweede onderzoeksgroep bestaat uit verpleegkundigen en verpleegassistenten van afdeling C2X. Binnen deze onderzoeksgroep hebben twee focusgroepen plaatsgevonden, wat resulteert in 29 respondenten. De respondenten van beide groepen gaven diverse behoeften aan over het inzetten van de mantelzorger binnen het ziekenhuis. Daarnaast worden belemmerende en bevorderende factoren aangegeven. Ook doen de respondenten uitspraken over de gewenste manier en moment van de informatievoorziening. Conclusie: Over het algemeen zijn de respondenten positief over het inzetten van mantelzorgers gedurende de ziekenhuisopname. De respondenten hebben vooral behoefte aan vaste en duidelijke afspraken omtrent het inzetten van deze mantelzorgers. De informatievoorziening zal tijdens het peroperatief gesprek moeten plaatsvinden. Naast de mondelinge uitleg, zijn de respondenten het eens over een informatiefolder ter ondersteuning.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2014-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk