De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Terug naar de basis: Ouderbegeleiding binnen Jeugdzorgplus instelling Overberg - verantwoording

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Terug naar de basis: Ouderbegeleiding binnen Jeugdzorgplus instelling Overberg - verantwoording

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Jeugdzorgplus instelling Overberg heeft een jaar geleden de overstap gemaakt naar een nieuwe doelgroep. In het verleden bood men behandeling aan jongens tussen de 12 en de 23 jaar die op basis van een PIJ-maatregel binnen de instelling verbleven. Nu biedt men behandeling aan jonge meisjes tussen de 12 en 18 jaar oud, waarbij veelal sprake is van ernstige gedragsproblemen, een verstoorde ontwikkeling en een OTS uitspraak van de kinderrechter. Binnen de instelling is er sprake van gesloten jeugdzorg. Hiervoor heeft de kinderrechter een machtiging tot gesloten jeugdzorg uitgesproken.
Een van de gevolgen van deze overgang is dat er vanuit de Kadermethode Jeugdzorgplus een “gezinsfocus” voorgeschreven wordt. Dit betekent dat er meer aandacht moet komen voor de rol van de ouders/begeleiders binnen de behandeling van de jongere. In het verleden had de instelling hier in beperkte mate oog voor. Vanuit de noodzaak om de ouders intensiever bij de behandeling te betrekken, is de onderzoeksvraag ontstaan.
De vraag die binnen dit onderzoek centraal staat is op welke wijze Jeugdzorgplus instelling Overberg het beste vorm kan geven aan het protocol “ouderbegeleiding”, waarbij er niet alleen sprake is van een effectieve en adequate inzet van de verschillende disciplines van het behandelteam, maar ook van het meest optimaal haalbare rendement van de ouderbegeleiding binnen de behandeling van de jongeren?

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
Datum2011-07-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk