De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gereedschap voor het oog

Onderzoek naar objectiveren van beeldend werk als interventie binnen een beeldend therapeutische setting

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gereedschap voor het oog

Onderzoek naar objectiveren van beeldend werk als interventie binnen een beeldend therapeutische setting

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens onze stages viel het ons op dat cliënten vaak moeite hebben om de analogie in hun werkstuk te herkennen en / of zichzelf hiermee te confronteren. “Ik zie er niks in” of “Zeg jij maar wat dit zegt over mij” zijn uitspraken die ook vele therapeuten niet onbekend in de oren klinken, zo bleek uit oriënterende interviews.
Wij zagen tijdens onze stages veel cliënten die hun werk bleven afkeuren, weggooien of verbeteren. We merkten op dat cliënten het moeilijk vonden hun eigen werk te zien en daar tevreden over te zijn. Vaak hadden zij een kritisch oordeel over hetgeen zij maakten. Zeker wanneer de cliënten net begonnen met beeldende therapie, zagen wij dat deze kritische houding ervoor zorgde dat het moeilijk was om in een beeldend proces te komen. Het betekenis geven aan het werkstuk is door de kritische houding vaak negatief en sluit deuren naar een ontwikkeling in het beeldend proces. Het probleem is tevens dat de cliënt zo niet in staat is de analogie in zijn werk te zien omdat hij door de kritische houding niet meer met afstand kan kijken naar wat het werk over hem zegt. Zodoende zijn er in de praktijk veel cliënten die een moeizame beeldende ontwikkeling doorlopen.
Verder ondervonden wij dat cliënten vaak geen woorden konden geven aan dat wat ze zagen. Er was vaak geen verbindende taal tussen therapeut, cliënt en het werkstuk. Vaak is het voor cliënten een nieuwe ervaring om met beeldende materialen te werken en merkten wij dat ze geen beeldtaal bezaten om het gemaakte werk te verbaliseren. In de praktijk heeft vaak enkel de therapeut de tools om de beeldtaal te hanteren, maar ook dit blijkt zelfs vaak niet het geval.
Niet alleen bij cliënten zien wij het gemis aan een taal dat ons medium kan verwoorden. Uit oriënterend onderzoek bleek dat ook studenten behoefte hebben aan een duidelijk begrippenkader waar men houvast aan heeft. In de Minor Beeldende methoden en diagnostiek vonden de studenten de lessen van de BeeldWaarNeming zo waardevol dat men vond dat de lessen zouden moeten worden opgenomen in het tweede jaar van de opleiding.
In de praktijk zagen we cliënten die niets waarnamen in hun beeldend werk, cliënten die kritisch en oordelend waren over hun werk en cliënten die niet in woorden konden uitdrukken wat zij bij het werk ervoeren. Hierdoor waren er cliënten die niet of vertraagd in een beeldend proces kwamen. Er is nog weinig bekend over hoe cliënten hun beeld waarnemen, en hoe dit blokkades oproept en hoe deze doorbroken kunnen worden.


Het kennisdoel van dit onderzoeksverslag is het vinden van een antwoord op de eerder genoemde probleemstelling. Dit wordt gedaan door middel van effectmeting op de gekozen interventie, door afname van interviews en door literatuuronderzoek. In dit onderzoek beogen wij kennis te vergaren over het effect van het objectiveren van de waarneming. We proberen te beantwoorden of de interventie kan bijdragen aan het gestelde probleem in de praktijk. Het gestelde probleem is dat er vele cliënten zijn die moeite hebben met het verwoorden van hun beeldend werk, moeite hebben onbevooroordeeld hun werk waar te nemen, of zelfs niets meer lijken te zien in het beeldend werk.
Dit onderzoek zoekt een antwoord op de vraag wat voor effect objectief waarnemen zou kunnen hebben voor deze jongvolwassen cliënten in de beroepspraktijk. Het vergaren van deze kennis wordt gedaan via enerzijds kennisbronnen in de literatuur, anderzijds door onderzoek in de praktijk.
Naast het kennisdoel is er een kennisbelang van waaruit dit onderzoek is opgezet. Hierin wordt het belang voor het publiek, de lezer duidelijk. Het kennisbelang van dit onderzoek wordt in het volgende stuk over innovatie uiteengezet. Hierin wordt verteld waarom dit onderzoek vernieuwend is en welk belang de lezer erbij heeft.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2013-09-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk