De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De route van het SOA spreekuur Een kwalitatief onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De route van het SOA spreekuur Een kwalitatief onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Doel: Door middel van een onderzoeksrapport is in kaart gebracht hoe de routing wordt
ervaren door de betrokkenen en of er knelpunten zijn gesignaleerd in de routing van het SOA
spreekuur.
Methode: Er heeft kwalitatief onderzoek bij de GGD HvB plaatsgevonden. Er is gebruik
gemaakt van open individuele face-to-face interviews. De interviews zijn opgenomen en
getranscribeerd. Analyse van de gegevens heeft plaatsgevonden door open, axiaal en selectief
coderen.
Resultaten: Er zijn in een periode van drie weken in totaal 78 respondenten geïnterviewd
waarvan 11 medewerkers en 67 cliënten. Over het algemeen ervaren respondenten de route
van het SOA spreekuur positief. Dit blijkt uit reacties over de tijdsduur, de
informatievoorziening en het waarborgen van de anonimiteit. De volgorde van het
artsenspreekuur wordt als logisch ervaren. Daarentegen zijn de meningen verdeeld over de
volgorde van het verpleegkundig spreekuur. Respondenten zijn minder tevreden over het
automatisch bandje bij het afsprakenbureau, het takenpakket van de verpleegkundig
achterwacht en indeling van de ruimtes. Een opvallend resultaat is dat bejegening van
medewerkers invloed heeft op het ervaren van de route door de cliënt.
Discussie/conclusie: Als kritische kanttekening bij het onderzoek is tijdgebrek bij het afnemen
van gegevens te noemen. Daarnaast is de personeelsbezetting niet continu optimaal geweest.
Ondanks het tijdgebrek en de personeelsbezetting heeft de methode voldoende gedegen
resultaten opgeleverd om de vraagstelling te beantwoorden. De punten die de Nederlandse
Patiënten Consumenten Federatie (NPCF, 2006) van belang stelt bij bejegening van de cliënt
blijken overeen te komen met de resultaten. Als conclusie kan gesteld worden dat er antwoord
is gegeven op de vraagstelling. Er kan geconcludeerd worden dat met name de bejegening,
informatie en tijdsbestek de belangrijkste factoren hierin zijn. De deelvraag is ook beantwoord
door middel van de resultaten. Er zijn geen grote verschillen gevonden tussen Tilburg en Den
Bosch. Alleen tussen de verpleegkundig spreekuren en de onderzoekkamers zijn er
opvallende verschillen gevonden.
Aanbevelingen: Er worden verschillende aanbevelingen gedaan omtrent; het
klanttevredenheidsonderzoek, afsprakenbureau, verpleegkundig spreekuur, artsenspreekuur en
over de verpleegkundig achterwacht. Deze aanbevelingen zijn gesteld aan de hand van de
resultaten.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2011-01-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk