De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Met de pop op de hand, kunnen wij de wereld aan!

Heeft het gebruik van poppenspel een meerwaarde ter ondersteuning van de dramatherapeutische methode 'Stad van Axen' ten behoeve van de sociale vaardigheden van kinderen met een meervoudige beperking die afkomstig zijn van de middenbouw, binnen een groepssessie dramatherapie?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Met de pop op de hand, kunnen wij de wereld aan!

Heeft het gebruik van poppenspel een meerwaarde ter ondersteuning van de dramatherapeutische methode 'Stad van Axen' ten behoeve van de sociale vaardigheden van kinderen met een meervoudige beperking die afkomstig zijn van de middenbouw, binnen een groepssessie dramatherapie?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit kwalitatieve onderzoek, waarin gebruik is gemaakt van kwantitatieve middelen, is er geprobeerd om antwoord te krijgen op de vraag: ‘Heeft het gebruik van poppenspel een meerwaarde ter ondersteuning van de dramatherapeutische methode ‘Stad van Axen’ ten behoeve van de sociale vaardigheden bij middenbouw kinderen met een meervoudige beperking binnen een groepssessie dramatherapie’.

Deze vraag is tot stand gekomen doordat beide onderzoekers tijdens hun stage in aanraking zijn gekomen met het gebruik van poppen binnen dramatherapie. Doordat Adelante, de oude stage instelling van Jill Litjens, graag deel wilde nemen aan een onderzoek, is de onderzoeksvraag toegespitst op de doelgroep van deze instelling, namelijk meervoudig beperkte kinderen.

Om effect te gaan meten, moest er een module ontwikkeld worden. Deze is gebaseerd op de ‘stad van Axen’. Dit is een losstaand product geworden met de titel ‘Met de pop op de hand kunnen wij de wereld aan!’.

De doelstelling van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de waarde van poppen binnen dramatherapie. De hoop is dat er meer onderbouwing komt aan de stelling dat poppenspel werkt.
Door middel van literatuurstudie, interviews en een effectmeting, waarbij de controlegroep de training kreeg zonder poppen en de normgroep dezelfde training kreeg met poppen is de vraag uiteindelijk beantwoord.

Door de groei die bij de norm-, en de controlegroep plaats gevonden heeft, met elkaar te vergelijken, wordt duidelijk dat poppenspel een meerwaarde heeft. Er is namelijk meer vooruitgang geboekt bij de normgroep in vergelijking met de controlegroep. We kunnen niet stellen dat alleen de poppen hiervoor gezorgd hebben, maar een bijdrage hebben de poppen er zeker aan geleverd.

Wanneer dramatherapeuten de ontwikkelde module gaan gebruiken moet er rekening gehouden worden met een aantal dingen. Er moet bewust gekeken worden naar welke poppen ingezet gaan worden en of de mogelijkheid er is om ook ouders en school te betrekken bij de training.

Verder kan de module nog uitgetest worden bij andere doelgroepen of kan er onderzocht worden welk IQ deelnemers minimaal moeten hebben. Dit zal kunnen leiden tot een discussie evenals het feit dat de therapeut een andere pop dient te bespelen dan de poppen die de kinderen bespelen.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2013-09-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk