De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vormtekenen met asielzoekerskinderen

Het vage gevoel van verbindingen leggen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vormtekenen met asielzoekerskinderen

Het vage gevoel van verbindingen leggen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vormtekenen is een werkvorm die gericht is op een basale en laagdrempelige manier tekenen van vormen.
In de dagelijkse praktijk van mijzelf en mijn praktijkbegeleidster Germa de Jong wordt deze werkvorm
vanwege zijn non-verbale karakter vaak ingezet bij asielzoekerskinderen, voornamelijk bij kinderen met een
achterstand in de motorische ontwikkeling. Bij het werken met deze werkvorm leek er ook een samenhang
te zijn met de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden van het kind.
Dit onderzoek is een beschrijving van observaties, interviews en literatuurstudie die gecombineerd de basis
vormen van het antwoord op mijn vraag:
Welke eigenschappen van Vormtekenen hebben invloed op de motorische en/of sociaal-emotionele
ontwikkeling van asielzoekerskinderen met een ontwikkelingsachterstand?

Uit de analyse van de resultaten komt naar voren dat er aanwijzingen zijn dat Vormtekenen een invloed
heeft op voornamelijk de motorische ontwikkeling van asielzoekerskinderen. Er lijkt ook invloed te zijn op
de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit is echter minder eenduidig naar voren gekomen. Door hier
relevante literatuur bij te betrekken kan er ook voorzichtig aangenomen worden dat ook de vooruitgang die
is waargenomen op sociaal-emotioneel gebied veroorzaakt kan zijn door Vormtekenen. De beschreven
eigenschappen van Vormtekenen die invloed hebben op de ontwikkeling van de kinderen zijn voornamelijk
gebaseerd op literatuur. Aan de hand van deze eigenschappen is er gekeken of de ontwikkeling van de
kinderen vooruit ging.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2013-08-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk