De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Verwijsindex

Alles of niets: het belang van de participatiegraad

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De Verwijsindex

Alles of niets: het belang van de participatiegraad

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Verwijsindex is een systeem dat verbindend zou moeten werken door een snellere afstemming van zorg plaats te laten vinden tussen verschillende betrokken hulpverleners in de jeugdhulpverlening. In dit onderzoek wordt gemeente Tiel inzicht gegeven in de factoren die het gebruik van de Verwijsindex beïnvloeden.
In gemeente Tiel wordt de Verwijsindex te weinig gebruikt door de instanties en instantiemedewerkers waardoor het doel van het systeem niet bereikt wordt, namelijk een hulpmiddel om een snellere afstemming van zorg mogelijk te maken. Het onderzoek richt zich op de meldingsbevoegden in Tiel. Dit onderzoek gaat in op de belemmerende en bevorderende factoren die het gebruik van de Verwijsindex beïnvloeden. Daarnaast is onderzocht hoe de bruikbaarheid van de Verwijsindex, in de perceptie van de meldingsbevoegden, bevorderd kan worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van kwalitatief (interviews) en kwantitatief (enquête) onderzoek. Voor het afnemen van interviews is gekozen om, naast de enquête, meer diepgang en eigen inbreng te verkrijgen.
Er kwam naar voren dat een deel van de meldingsbevoegden potentie in het systeem ziet en het als een aanvullend instrument ervaren waarbij instantiemedewerkers gemakkelijk met elkaar in contact kunnen komen. Sinds 2010 zijn gemeenten en hun samenwerkingspartners verplicht om zich in de landelijke Verwijsindex te registreren. Het lijkt nu een verwaterd systeem dat continu bij instantiemedewerkers onder de aandacht gebracht moet worden. De verantwoordelijkheden voor een ieder zijn onduidelijk. Daarnaast twijfelt een groot deel over het in aanmerking komen van een casus voor een melding in de Verwijsindex. In de media is de Verwijsindex een paar keer negatief in het daglicht gekomen, daarnaast wordt het systeem weinig gebruikt waardoor het niet van de grond lijkt te komen. Door deze negatieve ervaringen geven instantiemedewerkers aan behoefte te hebben aan succesverhalen zodat het gebruik bevorderd kan worden.
Dit onderzoek heeft inzicht gegeven in de bevorderende en belemmerende factoren van het gebruik van de Verwijsindex. De aanbevelingen zullen aan de gemeente Tiel voorgelegd worden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie Mens en Maatschappij
PartnersGemeente Tiel
Datum2016-05-25
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk