De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onbewust bekwaam

Narratief werken en narratief onderzoek binnen vaktherapie : het onzichtbare zichtbaar maken en het onbewuste bewust maken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onbewust bekwaam

Narratief werken en narratief onderzoek binnen vaktherapie : het onzichtbare zichtbaar maken en het onbewuste bewust maken

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor u ligt een onderzoeksverslag dat antwoord geeft op de vraag: Wat vertellen vaktherapeuten over hun kennis en ervaring met narratief werken en narratief onderzoek, en welke vraagpatronen zijn hierin te vinden? Dit onderzoek is gebaseerd op het narratief onderzoek van vorig jaar (2012), waarin de kennis en ervaring met betrekking tot narratief werken en narratief onderzoek bij docenten op de HAN is onderzocht. Binnen dit onderzoek is de focus gelegd op vaktherapeuten. Dit onderzoek beoogt begrippen als narratief werken en narratief onderzoek onder de aandacht te brengen, te verhelderen en bruikbaarder te maken voor het therapeutisch werkveld. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een narratieve onderzoeksmethode. Deze onderzoeksmethode gebruikt de verhalen van de respondenten als onderzoeksdata, waaruit vraagpatronen ontstaan die de onderzoeksvraag beantwoorden. De interviews zijn afgenomen bij 30 vaktherapeuten die in verschillende settings werkzaam zijn. Het doel van het onderzoek is om zo veel mogelijk verhalen te verkrijgen, om de kennis en ervaring van vaktherapeuten met betrekking tot narratief werken te exploreren. De resultaten van het onderzoek laten zien dat vaktherapeuten minimale kennis van narratief werken en narratief onderzoek bezitten, maar ze wel behoefte hebben naar meer kennis hierover. Zo beschouwen ze het verrichten van onderzoek als essentieel voor het profileren van het vakgebied, terwijl ze hier nauwelijks, interesse en tijd voor hebben. Wel hebben ze ervaring met het toepassen van de narratieve aanpak, maar zijn zich er niet bewust van. Dit is vooral te merken doordat de respondenten de genoemde werkvormen niet als narratief omschrijven, terwijl deze vanuit de literatuur wel aan narrativiteit te relateren zijn. De meest gebruikte werkvormen zijn het werken met verhalen en metaforen. Deze werkvormen worden ingezet bij een brede doelgroep, om patronen te doorbreken en veranderingen te bewerkstelligen. Uit het onderzoek blijkt dat vaktherapeuten vooral handelen op basis van kennis, ervaring en intuïtie.
Dit onderzoek levert de volgende antwoorden op de onderzoeksvraag op:

 Vaktherapeuten beschikken over kennis en ervaring van de narratieve aanpak, maar zijn zich hier niet bewust van.

 De vaktherapeuten hebben nauwelijks kennis en ervaring met (narratief) onderzoek en geven het geen prioriteit.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2013-09-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk