De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Inleven leren en uitleven controleren

Een module voor delinquente jongeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Inleven leren en uitleven controleren

Een module voor delinquente jongeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit afstudeeronderzoek is een kwalitatief onderzoek met de hoofdvraag: “Welke
dramatherapeutische werkvormen, gebaseerd op de methoden Jo Blagg en Pump,
kunnen tot een module samengevoegd worden om een verbetering van empatisch
vermogen en agressieregulatie van delinquent gedrag , bij jongere jongens in de leeftijd
van 12-18 jaar, binnen individuele therapie tot stand te brengen?”
Hieronder geef ik een kort overzicht van de inhoud van mijn onderzoek.

Hoofdstuk 1: Dit eerste hoofdstuk is een inleiding van het onderzoek. Ik ga in op de aanleiding van
mijn onderzoek en geef een situatieschets. Daarna beschrijf ik mijn inhoudelijke
oriëntatie waarbij ik mij richt op wat er al bekend is over dramatherapie bij jongere
jongens met betrekking tot Jo Blagg, Pump, empathie en agressie. Vervolgens ga ik over
naar de probleemstelling waaruit het doel en de vraagstelling volgt. Als laatste leg ik nog
kernbegrippen uit die in dit onderzoek centraal staan.

Hoofdstuk 2: Binnen dit hoofdstuk beschrijf ik de methodologie. Eerst ga ik op de
onderzoeksbenadering in. Dan geef ik een toelichting op de databronnen en er worden
de dataverzamelingstechnieken, die ik binnen dit onderzoek heb toegepast, beschreven.
Verder geef ik een uitleg over de analysemethoden. Tenslotte ga ik in op wat mijn
onderzoek betrouwbaar en valide maakt.

Hoofdstuk 3: In dit hoofdstuk worden alle verkregen resultaten vanuit de literatuur en praktijk
weergegeven.

Hoofdstuk 4: In dit hoofdstuk begin ik met het beantwoorden van mijn onderzoeksvraag. Ik trek
conclusies vanuit de resultaten van hoofdstuk 3. Mijn eigen mening en visie zullen
hierin ook centraal staan. Als laatste licht ik toe waarom ik denk dat mijn onderzoek
innovatief is.

Hoofdstuk 5: In het laatste hoofdstuk stel ik enkele discussiepunten aan de orde en als afsluiting geef
ik aanbevelingen voor eventueel vervolgonderzoek van de module.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Arnhem en Nijmegen
OpleidingVaktherapie
AfdelingAcademie Gezondheid en Vitaliteit
Datum2013-08-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk